หลังจากได้ NOA2 หรือ เคส approve ในขั้นตอน USCIS

  • ในเคสวีซ่าถาวรที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า Bulletin  อายุ > 16 ปี  เตรียมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ

การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ

  • เคสที่ต้องรอคิว  รอการติดต่อจาก NVC ในปีที่คิวใกล้มาถึง ยังไม่ต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ รอไปขอใบรับรองความประพฤติเมื่อ NVC ติดต่อมา
  • เคสที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า หลังจาก ได้ NOA2 รอประมาณ 1-2 เดือน NVC จะติดต่อมา

การติดต่อจาก NVC

NVC จะติดต่อทั้งทางผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาและผู้ต้องการวีซ่าทางไทย โดยส่งเอกสารชุดเดียวกัน

  • ผู้ที่อยู่อเมริกาจะได้รับการติดต่อก่อน
  • เมื่อเอกสารชุดเดียวกันนี้ไปถึงไทย ผู้สมัครวีซ่าที่ไทยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม เพราะโดยทั่วไปจะดำเนินการหลังจากที่เอกสารนี้มาถึงผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา
  • หากไม่ได้เอกสารนี้ที่ไทยด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ต้องสนใจ เพราะเราจะดำเนินการจากเอกสารชุดที่ส่งไปหาผู้สมัครที่อเมริกาอยู่แล้ว

เอกสารชุดแรกที่จะได้รับจาก NVC

nvc_welcome

เอกสารส่ง NVC ส่งสำเนาทุกอย่าง   : สำเนาธรรมดา :  เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล

ข้อความจากหน้าเวป NVC : You must send photocopies of all required civil documents to the NVC. nvc_2

ไม่ต้องส่งรูปถ่ายแล้ว Jan 28/2016

nvc_doc

เอกสารที่ต้องส่ง NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html

อ่านขั้นตอน NVC ทั้งหมด  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

อ่านการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/

ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรแล้วทำอะไรต่อ  http://www.mygreencardus.com/what-next-after-i-130/

ข้อมูลNVCทั้งหมด  https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html

กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะ บางขั้นตอน วิธีการอาจเปลี่ยนแปลงได้

สรุปนี้เขียนเพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินการขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น

ไม่ใช่ทนาย

ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปทำการค้า