mygreencardวีซ่าถาวร ยื่น I-130. แล้วทำอะไร

รอไปเรื่อยๆค่ะ

รอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS

ขั้นตอนวีซ่าถาวร มีขั้นตอนหลัก  3 ขั้นตอน ผ่านหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ

  1. USCIS
  2. NVC
  3. US embassy Bangkok

เมื่อ เคสอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ยังมีขั้นตอนต่อไปที่ต้องจัดการอีก คือขั้นตอนNVC

ขั้นตอน USCIS

  • ในเคสทั่วไป ระยะเวลาที่เคสจะอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ใช้เวลา 4-6เดือน โดยประมาณ
  • บางศูนย์ เช่น CA เคสอาจอนุมัติในเวลา 1เดือน
  • หลังจากเคสได้รับการอนุมัติในขั้นตอนแรก เคสจะถูกส่งจาก USCIS ไป NVC

เมื่อเคสเข้าสู่หน่วยงาน NVC

  • เคสกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า ( Immediate relative )จะได้รับการติดต่อจาก NVC ในเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากเคสอนุมติที่ USCIS
  • เคสที่ต้องรอคิวโควต้าที่เรียกว่า Bulletin ต้องต่อคิวรอคิวBulletin ไปเรื่อยๆ จนกว่าคิวใกล้มาถึงเคสตัวเอง ถึงจะได้รับการติดต่อให้ดำเนินการขั้นตอน NVC  การรอคอยขั้นตอนนี้อาจนานถึง 10 ปี ในบางกลุ่มที่รอคิว Bulletin
  • ขั้นตอน NVC ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารไป NVC
  • เมื่อเคสเรียบร้อยที่ NVC จะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทย

วันนี้ได้รับคำถามว่า เคสไม่ได้รับการติดต่อเลย นาน ถึง 5 ปี สงสัยเคสอาจตกหล่น

เคสไม่ได้หายไปไหนค่ะ   ต่อคิวรอคิว Bulletin อยู่ เป็นเคสในกลุ่มที่ต้องรอคิว Bulletin

ต้องรอไปเรื่อยๆ จนกว่า คิวใกล้ถึงเคสเรา NVC ถึงจะติดต่อให้ดำเนินการขั้นตอน NVC

 

ขั้นตอนวีซ่าถาวร เหมือนกันหมด  ในทุกลุ่มประเภทวีซ่าครอบครัว  http://www.mygreencardus.com/cr2-ir2/

ต้องการขอวีซ่าถาวร/ใบเขียวให้คนในครอบครัว  เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/

เตรียมเอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรคู่สมรส http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

อ่านเตรียมขั้นตอน NVC  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

อ่านคิว Bulletin คืออะไร (ดูตารางบน)   http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/

USCIS , NVC  ? http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/

ถือใบเขียวต้องการยื่นวีซ่าถาวรขอใบเขียวให้คู่สมรส http://www.mygreencardus.com/q-a-greencard/