การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์

สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก

nvc

อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์

โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC

http://travel.state.gov/content/visas/english/contact/ask-nvc.html

contactnvc1

 

contactnvc2

ตัวอย่างเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับเคส กรณี ที่ case approveที่ USCIS  รอมา เกิน 30 วัน  ไม่ได้รับการติดต่อจาก NVC ตามเวลาที่แจ้งในเอกสาร Approval Notice

ตัวอย่างประโยคที่พอสื่อสารเข้าใจได้   สำหรับคนที่นึกไม่ออกเลยจะถามว่าอย่างไรดี

กรณี รอ case number นานเกิน 1 เดือน ตัวอย่าง อาจไม่ถูกแกรมมาเป๊ะ แต่ก็น่าจะพอสื่อสารได้

My case was  approved form USCIS on…..(วดป.ที่ระบุในเอกสาร Approval Notice)…………..

I have been waiting more than a month and did not hear anything from NVC.

Did NVC receive my case from USCIS yet?

Can you check my case?

รายละเอียดเคสเราอยู่ในด้านบนที่เราใส่ข้อมูลลงไป แค่เลือกหัวข้อ  check status of my case จนท.ก็รู้แล้วค่ะ ว่าเราต้องการติดต่อ อยากได้คำตอบเรื่องอะไร

หลังจากนั้นรอการติดต่อกลับตามข้อมูลที่เราใส่ลงไป

 มีหัวข้อให้เลือกสอบถาม เลือกให้ตรงกับสถานการณ์เคสเรา

nvc3

nvc2

nvc1

Contact NVC  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/nvc/nvc-contact-information.html