Home Green Card วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน

วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน

หลังจาก เคส approve ในขั้นตอน USCIS USCIS จะส่งเคสไป NVC เช้าสู่ขั้นตอน NVC เมื่อ รับเคส จาก และ ดำเนินการใส่เคสในระบบออรไลน์แล้ว จะติดต่อ petitioner ที่อเมริกา ทาง email ขั้นตอนนี้ รอ 30- 60 วัน ( ช่วงนี้บางเคสรอถึง 2 เดือนกว่า : November 15, 2019 )
กรณีเราไม่ได้รับเอกสารจาก USCIS ตามเวลาที่ควรได้รับ  หรือรอเคสนานเกินระยะเวลาที่ USCIS  แจ้งไว้ เราสามารถติดต่อ USCIS โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ online  https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do ติดต่อกรณีใดบ้าง ไม่ได้รับเอกสารการตอบรับเคสขั้นตอนแรก  (NOA1) ไม่ได้รับเอกสารหลังเคสอนุมัติ (NOA2) รอนานเกิน 6 เดือน ในขั้นตอน USCIS มีปัญหา disability ต้องการความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ ใบเขียวที่ได้มีข้อมูลผิดพลาด ไม่ได้รับใบเขียวตามกำหนดที่แจ้งเราไว้  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เลือกหัวข้อ Case outside normal processing time เมื่อรอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS นานเกิน 6 เดือน กรอกข้อมูลตามข้อความที่ปรากฎหน้าจอคอม รอการติดต่อกลับทาง Email ขั้นตอนหลังได้ NOA2 วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/ สรุปเอกสารวีซ่าแต่งงานขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/
ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร Q : เอกสารที่ส่งไป NVC ต้องแปลหรือไม่ A : เอกสารที่ส่งไป NVC ถ้าเป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล จะแปลในกรณีที่เป็นภาษาประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษหรือไทย  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Q : ถ้าเอกสารยังไม่พร้อม ยังไม่ส่งได้หรือไม่ นานแค่ไหน A : ในขั้นตอน NVC ทุกขั้นตอน NVC จะเก็บเคสไว้ในระบบ 1 ...
ตัวอย่าง ประสบการณ์เตรียมเอกสารความสัมพันธ์  วีซ่า แต่งงาน CR1 (วีซ่า K ต้องเตรียมเอกสารสัมพันธ์ไปสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน ) ก่อนเตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์ ทบทวนเอกสารที่ส่งไป NVC เอกสารที่ส่งไป NVC ใบเกิด ใบสำคัญการสมรส ( ลายดอกกุหลาบ ) ใบตำรวจ สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปเราและข้อมูล สถานที่เกิด รูปถ่าย  สำหรับวีซ่าอเมริกา เน้นหน้าชัด มองตรง หน้าไม่เอียงพื้นขาว 2 x 2 นิ้ว  2 รูป เตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารความสัมพันธ์ รายการเอกสารทุกอย่างที่ส่งไป NVC ถ้ามีเอกสารตัวจริงอยู่กับเราเตรียมถือเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์ เตรียมบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไปเผื่อจำเป็นต้องใช้ แต่ทะเบียนบ้านจะยังไม่ยื่นถ้าจนท.ไม่ขอ เพราะไม่มีอยู่ในรายการที่แจ้งให้เตรียม เตรียมไปตรวจสุขภาพไว้ สรุป เอกสารเตรียมไปสัมภาษณ์ 1. E-mail ที่เขียนถึงกัน มีกระดาษโน้ตเล็กๆ ติดบอกว่าคุยเรื่องอะไร ในฉบับที่คิดว่าสำคัญ เช่น คุยกันวันแรก , ล่าสุด , คุยเรื่องมาเมืองไทย , คุยเรื่องแต่งงาน 2. E-mail ที่คุยกับครอบครัวคู่แฟน  เย็บแยกจากชุดแรก 3. Chat history Yahoo messenger 9แผ่น ,Skype 9แผ่น 4. ใบเสร็จส่งจดหมายลงทะเบียนไปให้แฟน ( จนท.ไม่รับเอกสารเยอะแล้ว ) 5. ใบที่ติดมากับกล่องพัสดุที่แฟนส่งมา  เรียกอะไรไม่รู้...
Fiancé(e) Visas (K-1 Visas) U.S. citizens may petition with U.S. Citizenship and Immigration Services for a fiancé(e) K-1 non-immigrant visa for his/her foreign-citizen fiancé(e). Additional information about the fiancé(e) visa is also available at the Department of State’s website. How to Apply Step 1: U.S. Citizen Petitioner Files a Petition with USCIS Step 2: The National Visa Center Once USCIS approves...
: Your petitioner must present evidence that neither the principal applicant nor any dependent applicants (if applicable) will become a public charge in the United States. The petitioner’s income must meet 125% of the Poverty Guidelines. ( I-864p)  https://www.uscis.gov/i-864p Detailedinformation about the different forms required for the different types of visa applicants is available at http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Step_4_Collect_Financial_Documents.html  Immediate relative (CR/IR) and family preference...
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนแรก ที่ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.doใส่หมายเลขเคส USCIS แต่ถ้า สมัครรับข้อมูลทาง Electronic อยู่แล้ว ถ้าไม่มีข้อความเข้ามาแจ้งบอกเรา แสดงว่า สถานะ เคสยังไม่ขยับ ตรวจสอบก็จะได้สถานะเหมือนเดิมค่ะถ้าสมัครรับข้อมูลทาง Electronic แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเคสในระบบนี้เลย ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceac/https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=o/iS8zDpeAKjMWCuebHqOw==แต่ ไม่มีประโยชน์ที่จะตรวจสอบตามลิงค์ที่ให้มานี้ในขั้นตอน NVC เพราะ ถ้าเคสอยู่ในขั้นตอน NVC ตรวจสอบไปก็จะได้ รับคำอธิบายว่า ให้ทำตามคำแนะนำของNVC หากมีปัญหาให้ติดต่อ NVCโดยตรง โดยทั่วไป NVC จะติดต่อมาตามขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็นต้องติดต่อสอบถามไปที่ NVC แต่ ถ้าหาก เกินระยะเวลาที่ควรได้รับการติดต่อจากNVC แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อก็ติดต่อสอบถามNVC โดยตรง การติดต่อมีสองทาง คือ โทรศัพท์ หรือ Email การเขียน Email ต้อง ระบุข้อมูลใน Email ตามคำแนะนำNVCดูคำแนะนำในนี้  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/nvc/nvc-contact-information.html เบอร์เดียวโทรเข้าจากทั่วโลก อาจต้องใช้ความพยายามโทรนานหน่อย กว่าจะติด หลีกเลี่ยงการโทรในช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการเยอะ ก็จะโทรติดเร็วขึ้น...
Q : Sponsor เปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลปัญหาต่อการยื่นขอ green card หรือไม่ ต้องยื่่นใบรับรองการทำงานใหม่หรือไม่ A  : จนท.ตรวจสอบจาก เอกสาร Tax return ,W2 3 ปีล่าสุด ที่ส่งไป ว่ารายได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้า เอกสาร2 อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ เอกสารสนับสนุนอื่นไม่จำเป็น แต่ส่งไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นมีประโยชน์ เช่น รายได้เพิ่มขึ้น ใบรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือนจะมีประโยชน์เมื่อ รายได้ใน Tax return ปีล่าสุดผ่านเกณฑ์แบบเฉียดเกณฑ์มาก เราอยากให้ จนท.เห็นว่า ปัจจุบันรายได้เราเพิ่มแล้ว แบบนี้ควรส่งเอกสารใบรับรองการทำงาน เงินเดือนล่าสุดไปด้วย เพื่อช่วยแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก Tax return ปีที่แล้ว   ปีหน้ายอดรายได้รวมเพิ่มแน่นอน ใบรับรองการณ์ทำงานไม่จำเป็นถ้ารายได้ในTax return ผ่านเกณฑ์
ได้ NOA2 ทำอะไรต่อ K1 : ขั้นตอนหลังเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS : เตรียม Packet3 ขั้นตอน USCIS 1. เช็ค ออนไลน์ ระบบ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do แสดงสถานะ Case was approved  2. หลังจากสถานะแสดงข้อความนี้ USCIS จะส่งเอกสารแจ้งเคสอนุมัติไปให้ผู้ยื่นเรื่อง คือ อเมริกันซิติเซ่น...
ใครอยากทำ K3 ยื่นเอกสารขอทำเรื่องได้ แต่ในทางปฏิบัติตั้งแต่ปี 2011 ไม่ค่อยมีใครได้ทำ ( ไม่ได้ทำในที่นี้คือ ไม่ได้ทำจนจบกระบวนการวีซ่า K3 ได้ทำแค่ยื่นเรื่อง K3 ในขั้นตอนแรก)  บางคนไม่รู้ตัวเลยว่าวีซ่าที่ตัวเองทำไม่ใช่ K3 แล้ว เพราะไม่เคยรู้ว่า ขั้นตอนวีซ่าแบบไหนถึงจะเป็น K3 แบบไหนไม่ใช่ K3 หลังจากยื่นเอกสาร K3 ไป เราจะได้ทำK3 ต่อหรือไม่ ต้องรอผ่านการส่งเอกสาร ยื่นขอทำ K3 ไป USCIS ประมาณ 6-8 เดือนถึงทราบผล ว่าจะได้ทำK3 หรือไม่ ใครที่คิดสนใจ อยากทำยังสามารถยื่นเอกสารขอทำK3ได้ แต่โอกาสได้ทำน้อย เหตุผล เพราะ ช่วงหลังนี้ เคสCR1 &K3 อนุมัติพร้อมกัน  NVC ทำตามระเบียบใหม่ http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/types/family/spouse-citizen.htm จะได้ทำหรือไม่ต้องลุ้นจาก K3และ CR1 อนุมัติที่ USCIS พร้อมกันหรือไม่ และเคสถูกส่งไป NVC พร้อมกันหรือไม่ ถ้าUSCIS อนุมัติK3ก่อนCR1 และส่งเคส K3...

WEATHER

New York
clear sky
73.1 ° F
76.6 °
69 °
47 %
1.3mph
1 %
Sat
77 °
Sun
73 °
Mon
75 °
Tue
73 °
Wed
68 °
Thu
61 °