k1pay5

สร้างโพรไฟล์ในระบบนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ หากท่านยังไม่เคยสร้างโพรไฟล์ ให้คลิก “ผู้เข้าใช้ใหม่”

ใส่ข้อมูล ชื่อ สกุล ตามพาสปอร์ต

สร้างรหัสผ่าน

พิมพ์คำที่ปรากฎในช่องด้านล่าง

คลิก SUBMIT

 • ขั้นตอนที่ 2 หลังจากสร้างแอคเค้าสำเร็จ

เลือก “การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

ดำเนินการตามขั้นตอน เลือกชนิดวีซ่า สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า ประเภทวีซ่า

เลือก   วีซ่าถาวร 

จะมีคำแนะนำสำหรับวีซ่าคู่หมั้น แสดงขึ้นมา

k1payment

คลิก OK หน้าจอคำแนะนำจากปิดลง 

คลิก ดำเนินการต่อ 

 • ขั้นตอนที่ 3 

เลือก  ลงทะเบียนที่อยู่ สำหรับวีซ่า K

fee_k1

fee_k1.2

fee_k1.3

กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ต

ต้องกรอกหมายเลขยืนยัน DS-160 

เมื่อถึงหน้าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้เลือก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน” เพื่อเลือกวิธีที่ท่านต้องการชำระเงิน ดูรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

 • ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน และทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ขั้นตอนที่ 5

ผู้สมัครต้องเก็บเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID ไว้เป็นหลักฐานในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

k1pay2

k1pay3
k1pay4

**** คลิก สั่งพิมพ์ **** แบบฟอร์มการชำระเงิน  http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf

bank_k1

หลังจาก ได้ภาพตามใบด้านบนนี้มา คลิกที่หน้าบราวเซอที่เราทำรายการถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ หน้าที่เลือก Cash payment

160.4

คลิก  close

160.5

จะสิ้นสุดที่หน้าจอนี้  ไม่ต้องทำราบการต่อ มา log in ใหม่วันรุ่งขึ้นหลังจากจ่ายไปชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย

160.6

 • สั่งพิมพ์ แบฟอร์มการชำระเงิน และ ใบที่มี เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID  จะได้เอกสารมา 2 แผ่น
 • ได้หมายเลขที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งแบบฟอร์มฝากเงิน  ถือ 2อย่างนี้ ไปชำระเงินที่ธ.กรุงศรีฯ ($265)
 • จ่ายค่าธรรมเนียมตามระบบใหม่จะไม่ต้องเสียค่าส่งเอกสารวีซ่ามาที่บ้าน
 • คำแนะนำทั่วไป http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp
 • คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียม http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp
 • วิธีการจ่ายเงินสดที่ธนาคาร ใบที่จะต้องเอาไปติดต่อธนาคารมีวันหมดอายุ ถ้าเอาไปติดต่อแล้วจนท.บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องกลับมาทำรายการใหม่เอาใบใหม่ ไปจ่าย

ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 ⬇️

 • แนบใบเสร็จไปพร้อมเอกสาร Packet3 
 • เอกสารภาษาไทย ใบเกิด ใบโสดแปลด้วย ส่งสำเนา ตัวจริงถือไปวันสัมภาษณ์
 • หลังจากขั้นตอนจ่ายเงินเรียบร้อย วันรุ่งขึ้นเข้ามา log in ในระบบเพื่อทำการพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS (2021 ไม่ต้องทำแล้ว) 

ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 ➡️ เมื่อสถานทูตได้รับ packet3 สถานทูตจะจัดตารางนัดสัมภาษณ์ และแจ้งวันนัดสัมภาษณ์มาที่เรา  เตรียมตัวไปสัมภาษณ์  ( หลังจากส่งเอกสารไป 2วัน ถึงประมาณ 1อาทิตย์จะได้รับแจ้งนัดสัมภาษณ์ )

ข้อมูล 2021 หลังจ่ายเงินค่าธรรมเนีนมเรียบร้อย รอ สถานทูตติดต่อ นัดสัมภาษณ์ 

หลังได้วันนัดสัมภาษณ์  ⬇️

 • ไปตรวจร่างกาย
 • ไปสัมภาษณ์ตามนัด
 • เอกสารภาษาไทยเตรียมเอกสารแปลที่มีอยู่แล้วไปด้วย รวม ใบรับรองโสด  ด้วย

สรุปขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์

เข้าไปที่เวปจ่ายเงิน

สร้างแอคเอ้าท์

รหัสต้องประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข

สมัครแอคเค้าท์ได้เข้าไปที่

การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า

1. เลือกวีซ่าถาวร
2. เลือกลงทะเบียนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารสำหรับวีซ่าK
3. เลือกประเภทวีซ่า K1
4. กรอกรายละเอียดหนังสือเดินทาง
ใส่ที่อยู่ที่จะรับพัสดุซองวีซ่า ในช่องที่อยู่ใส่ภาษาไทยได้  ใส่ให้ละเอียด

5. เพิ่มผู้สมัครที่เป็นบุตร กรณี ยื่นK2 ให้ลูกด้วย เลือก ความสัมพันธ์ child
6. ใส่ข้อมูล เลขยืนยัน DS-160 และข้อมูลพาสปอร์ตลูก

7. ระบุรายละเอียดการส่งเอกสาร จะไปรับที่ไปรษียณ์หรือให้ส่งไปที่บ้านเลย

ตรวจสอบที่อยู่

8. หน้าจอการจ่ายเงินจะปรากฎขึ้นมา
เลือกรายการชำระเงิน cash payment คือไปชำระเงินสดที่ธนาคาร

9. ใบรายการแจ้งชำระเงินหมายเลขvirtual account id จะขึ้นมา สั่งพิมพ์ใบนี้

10. คลิกที่ พิมพ์ใบแนะนำการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า สั่งพิมพ์ใบนี้ออกมา

11. จะได้เอกสาร 2ใบ คือเอกสารข้อ 9และ 10ถือเอกสาร 2ใบ ไปทำการจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงศรี

12.  ข้อมูลเดิม ก่อน 2021 : (ไม่ต้องทำแล้ว)

หลังจ่ายเงินได้ใบเสร็จ กลับมาทำรายการต่อ log in  เลือก หัวข้อซ้ายมือ “ดำเนินการต่อ” ทำตามขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆ เพื่อสั่งพิมพ์ใบลงทะเบียนที่อยู่ กดปิดหน้าจอ วิธีการจ่ายเงิน ( cash )ที่เห็น   จะเห็นหน้าจอ ที่มีช่องเลขที่ใบเสร็จ ทำรายการต่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 Feb 2021 หลังจ่ายเงินไม่ต้องพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน GSS

รอสถานทูตติดต่อ ทำการนัดสัมภาษณ์

หลังได้วันนัดสัมภาษณ์พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน GSS คือใบนัดสัมภาษณ์

13. ขั้นตอนก่อน2021 : แนบใบเสร็จตัวจริง และ ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ไปในpacket3  (ถ่ายเอกสารไว้ด้วย 1 ชุด ) ➡️ ข้อมูลเก่า

2021 ข้อมูลขั้นตอนเปลี่ยนแปลง  

อ่านคำถาม (  ข้อมูลเก่า ก่อน 2021 , ปัจจุบัน ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแล้ว  )

 : จ่ายเงินที่ธนาคารกลับมาใส่หมายเลขใบเสร็จไม่ได้ พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน GSS อย่างไร  http://www.mygreencardus.com/how-to-print-gss-confirm/  

 

คำแนะนำ กรอก DS-160 ข้อที่มีคำถามบ่อย

https://youtu.be/BXwvG_AFtU0

 

VDO แนะนำการลงทะเบียนที่อยู่ GSS https://youtu.be/AFMy5EklvMU

VDO  แนะนำเตรียมเอกสาร packet3วีซ่าคู่หมั้น https://youtu.be/cSL7LByuPZ8

เตรียมเอกสาร packet3 K1 สรุปไว้ภาษาไทย   http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/

ลงทะเบียนที่อยู่ ในระบบGSS  http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

สั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ GSS อย่างไร (ขั้นตอนนี้ 2021 ยกเลิกแล้ว) http://www.mygreencardus.com/how-to-print-gss-confirm/

อ่านเตรียมเอกสารสัมภาษณ์  (วีซ่าคู่หมั้นจะไม่มี DS260 )  http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/ 

อ่านเตรียมเอกสารสัมภาษณ์ ตอน 2  http://www.mygreencardus.com/interview-document-thai/

อ่านเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/

อ่านเตรียมสัมภาษณ์วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/checklist-prepare-interview-k1-bkk/

คำแนะนำเอกสาร Packet4  วีซ่าคู่หมั้น ข้อมูลจากสถานทูต http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/k_appointment_packet_4_thai.pdf

สนใจข้อมูล immigration อเมริกา  เพิ่มเติมเข้าไปร่วมในกรุ๊ป https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/ ใน Facebook จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกาทั้งหมดค่ะ

ตอบคำถามที่เห็นตอนขอเข้ากลุ่มด้วย

https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้   https://www.facebook.com/jjparewa

 

กดไลค์เพจ ติดตามข้อมูล นะคะ

Edit : 6 Feb 2021