uscis7

กรณีเราไม่ได้รับเอกสารจาก USCIS ตามเวลาที่ควรได้รับ  หรือรอเคสนานเกินระยะเวลาที่ USCIS  แจ้งไว้

เราสามารถติดต่อ USCIS โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ online  https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do

ติดต่อกรณีใดบ้าง

  • ไม่ได้รับเอกสารการตอบรับเคสขั้นตอนแรก  (NOA1)
  • ไม่ได้รับเอกสารหลังเคสอนุมัติ (NOA2)
  • รอนานเกิน 6 เดือน ในขั้นตอน USCIS
  • มีปัญหา disability ต้องการความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์
  • ใบเขียวที่ได้มีข้อมูลผิดพลาด
  • ไม่ได้รับใบเขียวตามกำหนดที่แจ้งเราไว้

 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

uscis1

เลือกหัวข้อ Case outside normal processing time เมื่อรอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS นานเกิน 6 เดือน

กรอกข้อมูลตามข้อความที่ปรากฎหน้าจอคอม

uscis8

uscis9

u11

u12

uscis10

รอการติดต่อกลับทาง Email

ขั้นตอนหลังได้ NOA2 วีซ่าคู่หมั้น http://www.mygreencardus.com/k1-packet3-thai/

สรุปเอกสารวีซ่าแต่งงานขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/