G-235A-sample

 • แบบฟอร์ม G-325A เป็นแบบฟอร์มประกอบ I-130 แบบฟอร์มยื่นวีซ่าถาวรคู่สมรส  กรณีวีซ่าถาวรอื่นๆ พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง ไม่ต้องใช้ G-325A
 • แบบฟอร์ม G-325A ล่าสุดหมดอายุ  02/28/2015 ยังไม่มีแบบฟอร์มใหม่มา ใช้แบบฟอร์มที่มีใน web uscis.gov ที่หมดอายุแล้วต่อไปได้
 • Download แบบฟอร์ม G-325A   http://www.uscis.gov/g-325a

 

คำแนะนำการกรอก G-325A

 • แบบฟอร์ม G-325A  เป็นแบบฟอร์มที่ ผู้ยื่นเอกสารวีซ่า ทางอเมริกาและ คู่สมรสทางไทยเป็นผู้ที่ต้องกรอกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม  คนละ 1 ชุด
 • กรอกด้วยหมึกดำ พิมพ์ในคอม หรือ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
 • ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารกรอกข้อมูลเพิ่ม ระบุหมายเลขเอกสาร     ลงวันเดือนปี และเซ็นชื่อ ในเอกสารที่แนบไปเพิ่ม   ใน แบบฟอร์ม ระบุให้ดูในเอกสารที่แนบ  เช่น Please see the attached document No.1  (เอกสารที่แนบ ระบุข้อของคำถาม )
 • ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดสีขาวลบ เพราะจะมีปัญหาเวลาจนท.scanแบบฟอร์ม
 • คำถามข้อไหนที่ไม่ต้องตอบ ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ใส่ N/A , คำถามที่คำตอบคือ “ไม่มี” ใส่ NONE
 • A number ( Alien number)  เราจะมี A number ประจำตัวเรา เมื่อมาอยู่ในอเมริกา  ถ้าไม่เคยมามาเป็นพลเมืองอเมริกาเราจะยังไม่มี A number , ยังไม่มี กรอก NONE
 • US. Social Security No. เรายังไม่มี  กรอก NONE , ในคนที่เคยมาอาศัยอยู่ในอเมริกา หากมี SSN ใส่หมายเลขเดิมลงไป  ใช้หมายเลขเดิมไปตลอดชีวิต
 • All Other Names Used (include names by previous marriages) ชื่อ สกุลที่เคยใช้ ทุกชื่อ รวมชื่อสกุลก่อนแต่งงาน  , ถ้าพื้นที่ช่องว่างที่มีให้กรอกได้ไม่หมด   ไปตอบในกระดาษ A4
 • Maiden Name นามสกุลผู้หญิงก่อนสมรส
 • ข้อมูลพ่อแม่  คำตอบที่ไม่รู้ ไม่สามารถหาคำตอบได้ ใส่ UNKNOWN , สถานที่ที่เกิดไม่รู้ชื่อเมือง รู้แต่ ประเทศ ระบุเฉพาะประเทศ , ที่อยู่ปัจจุบันพ่อแม่  กรณีเสียชีวิต ใส่ DECEASED
 • Applicant’s residence last five years. List present address first. ที่อยู่ใน 5 ปีล่าสุด  กรอกข้อมูลเริ่มจากที่อยู่ปัจจุบัน และย้อนหลังลงไป  , ข้อมูล ระยะเวลาต้องต่อเนื่องกัน ห้ามกระโดดข้ามบางช่วงเวลา
 • Applicant’s last address outside the United States of more than 1 year. ข้อนี้ถามทางฝั่งผู้กรอกข้อมูลที่อยู่อเมริกา ,  เราอยู่ไทยไม่ต้องตอบ   กรอก N/A
 • Applicant’s employment last five years. (If none, so state.) List present employment first. ใส่ข้อมูลงานที่ทำ ใน 5 ปี ล่าสุด เริ่มจากงานปัจจุบัน ย้อนลงไป  กรณีที่มีช่วงที่ไม่ได้ทำงานคั่น ใส่ UNEMPLOYED และใส่ช่วงเวลา และตามด้วย ข้อมูลการทำงานปีย้อนหลังต่อไป  ,ไม่ได้ทำงานเลย ใน 5 ปี ล่าสุด ใส่ UNEMPLOYED
 • Last occupation abroad if not shown above. (Include all information requested above.) ถ้าเคยทำงานต่างประเทศ กรอกข้อนี้ , ถ้าไม่เคยทำงานต่างประเทศ ไม่ต้องตอบ ใส่ N/A หรือ NONE
 • This form is submitted in connection with an application for เลือก อื่นๆ ระบุ I-130
 • If your native alphabet is in other than Roman letters, write your name in your native alphabet below. กรอกชื่อ สกุลเราด้วยภาษาไทย ( คู่สมรสผู้ยื่นเรื่องให้ที่อยู่ทางอเมริกา  ใส่ N/A)
  G-325A-sample-thai
  ตัวอย่าง G-325A กรอกข้อมูลแล้ว คลิก G-325A_sample_thai
  คำแนะนำ การกรอก I-130 ภาษาไทย http://www.mygreencardus.com/i-130-thai-how-to-fill/
  สรุปเอกสาร CR1 ขั้นตอนแรก  http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/
   อ่านข้อมูลที่เขียนไปแล้วทั้งหมด คลิกที่ Profile ด้านล่าง  คลิกหัวข้อ Lastest posts see all
SHARE
Previous articleเรื่องเล่าวันพิธีสาบานตน U.S.Citizenship Oath Ceremony
Next articleGreen Card Through Family Process 2015
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.