ขั้นตอนที่1. USCIS
1.ส่งเอกสารในชุด I-130 พร้อมค่าธรรมเนียม ไป USCIS
2.ได้ใบตอบรับเคส
3.รอเคสอนุมัติ

ขั้นตอนที่2. NVC  
4. NVC แจ้ง NVC Case number
5. แจ้งข้อมูล Choice of agent  หลังจากมีการติดต่อจาก NVC
6. จ่ายเงินค่าธรรมเนียม NVC หลังจากมีการติดต่อจาก NVC

7.ส่งเอกสารไป NVC
8. ทำรายการกรอกข้อมูล DS-260
9 .รอจนท.ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน NVC
10. เอกสารเรียบร้อย Case complete ที่ NVC
11. รอไปเรื่อยๆ จนกว่าคิว Bulletin มาถึง (กรณีเคสในกลุ่มที่รอคิวโควต้า )
12.เคสจะถูกเอาไปจัดลงตารางวันนัดสัมภาษณ์เมื่อคิวBulletin มาถึง

เคสกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า  หลังจากรียบร้อยที่ขั้นตอน NVC รอวันนัดสัมภาษณ์เลย
เคสในกลุ่มที่ต้องรอคิวโควต้า จะได้รับการติดต่อดำเนินการในขั้นตอนNVC เมื่อคิวBulletin ใกล้มาถึงเคสตัวเอง
ขั้นตอนที่3. US Embassy BKK
13. ได้รับแจ้งวันสัมภาษณ์
14. เข้าไปลงทะเบียนที่อยู่ในระบบ on line สำหรับการส่งเอกสารวีซ่า
15. ตรวจร่างกายจาก โรงพยาบาลที่มีกำหนดไว้ในข้อมูลจากสถานทูต   อาจทยอยฉีดวัคซีนไว้ก่อนไปตรวจร่างกาย
16. เตรียมเอกสารสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์ตามนัด
17. รอรับวีซ่า
18. จ่ายค่าธรรมเนียม $165

 

อ่านคำแนะนำจาก USCIS https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family

เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรคู่สมรส http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

 

ขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่  http://www.mygreencardus.com/green-card-parent-thai-2/

 

ขอวีซ่าถาวรให้ลูก http://www.mygreencardus.com/greencard-child/

 

ขอวีซ่าถาวร ใบเขียวให้พี่น้อง ขั้นตอนเอกสาร เหมือนวีซ่าถาวรครอบครัวอื่นๆ