gc

ขั้นตอนเดียวกับการขอวีซ่าถาวรคู่สมรส หรือ ขอวีซ่าถาวรให้ลูก ดูตัวอย่างตามกันได้

อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้นที่ขอวีซ่าถาวร ใบเขียวให้พ่อแม่ได้
ผู้ถือใบเขียวยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรหรือใบเขียวให้พ่อแม่ไม่ได้ ต้องรอเป็นอเมริกันซิติเซ่นถึงจะยื่นเรื่องได้

ขั้นตอน

1.ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปUSCS ด้วยแบบฟอร์ม I-130

พร้อมเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียม 420$2.USCIS ส่งเคสต่อไปNVC

3. NVC ออกเคสนัมเบอร์ BNK********
และติดต่อผู้ยื่นวีซ่าให้คือเราซึ่งเป็นลูกที่อยู่อเมริกา ให้ดำเนินการขั้นตอน NVC

4. ดำเนินการขั้นตอน NVC …………….

5. เคสเรียบร้อยที่NVC ไดัรับวันนัดสัมภาษณ์

6. พ่อ/แม่ตรวจร่างกาย ไปสัมภาษณ์ ตามนัด

7.ได้วีซ่าจ่ายค่าธรรมเนียมสุดท้ายก่อนเดินทาง

8. มาถึงอเมริกา ใบเขียวจะถูกผลิตส่งมาที่อยู่ในอเมริกา

รวมระยะเวลาประมาณ 1ปี

ดูตัวอย่างจากขั้นตอนวีซ่าถาวรจากการแต่งงานได้ทุกขั้นตอน

เอกสารขั้นตอนแรก  http://www.mygreencardus.com/greencard-parent/

ก่อนส่งเอกสารกรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก USCIS โดยตรง  https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/parents/bringing-parents-live-united-states-permanent-residents

 

ถ้าเราผู้ยื่นเรื่องอยู่ไทย 6 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรให้พ่อ/แม่ ผ่านสถานทูตอเมริกาในไทยได้เลย หาข้อมูลได้จาก ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรแบบ DCF
ถ้าเอกสารครบ ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ได้วีซ่า

ประสบการณ์อเมริกันซิติเซ่น ขอกรีนการ์ดให้แม่ในไทย

 ขั้นตอน NVC ทำอะไรบ้าง http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/
วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/
ข้อมูลจาก  US Department of State : Bureau of Consular Affairs https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process.html
เอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าถาวร จากการแต่งงาน http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/