•  ขั้นตอนแรก ค่าธรรเนียม I-129F 340 $
  • ส่งPacket3 ค่าธรรมเนียม 265 $ ( 265 x 37 = 9,805 baht )  อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลง
  • ใบตำรวจ 200 baht ( ประมาณ 6 $ )
  • ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ ประมาณ 6,000 baht อาจน้อยกว่านี้ถ้าสถานที่ไปฉีดวัคซีนไว้ราคาประหยัด  รวมประมาณ 150-170 $
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • มาถึงอเมริกา ปรับสถานะ 1,070 $
  • ถ้าต้องตรวจสุขภาพใหม่ 300 – 500 $
  • รวมเตรียมค่าใช้จ่าย โดยประมาณ 2,000 $ รวมค่าปรับสถานะ (ไม่ตรวจร่างกายใหม่ที่อเมริกา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เอกสาร ขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-first-step-document/

ข้อมูลจาก USCIS  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเอกสาร  https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiancee-visa/fiancee-visas

คำแนะนำแบบฟอร์มวีซ่าคู่หมั้น    https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-129finstr.pdf