NVC_FEE

วีซ่าถาวรทุกเคสที่ดำเนินการผ่าน NVC จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ NVC 2 ครั้ง

หลังจากทำรายการจ่ายเงินในขั้นตอน NVC เรียบร้อยจะได้เอกสารเป็นหลักฐาน 2 อย่าง

 1. Receipt
 2. Document Cover Sheet (ใบนี้คือใบที่เรียกย่อว่าใบบาร์โค้ดที่จะต้องส่งNVC)

สั่งพิมพ์เอกสารข้อ 2 เพื่อมาแนบเอกสารส่ง NVC

 

การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอนNVC  มี  2 ครั้ง

 1. AOS fee 120 $  หลังทำรายการข่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ AOS fee 120
 2. IV  fee 325 $  หลังทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ IV fee 325 $

 

วิธีสั่งพิมพ์เอกสาร Document Cover Sheet ( บาร์โค้ดจากการจ่ายค่าธรรมเนียม)

 • ที่หน้าจอการจ่ายเงินในระบบออนไลน์  หลังการจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อย คลิกที่เมนูด้านล่าง   Payment Receipt
 • หน้าจอ จะแสดง  ตามภาพ
 • คลิก Select ที่ค่าธรรมเนียมที่ต้องการสั่งพิมพ์  (ถ้า สถานะยังไม่ขึ้น PAID อาจยังสั่งพิมพ์ไม่ได้ )

print.fee.nvc2

 

ที่ด้านล่างหน้าจอ  จะมีเมนูต่างๆ ตามนี้ เลือกเมนูที่ต้องการ

barcode.fee2

 • กด Print Document Cover Sheet เพื่อสั่งพิมพ์บาร์โค้ด
 • ส่ง Email  Receipt และ Document  Cover Sheet เข้า Email ตัวเองไว้เพื่อสามารถเปิดดู หรือสั่งพิมพ์ได้ภายหลังโดยไม่ต้องเข้ามาทำรายการในระบบออนไลน์นี้
 • การย้อนกลับไปหน้าบราวเซอร์ก่อนหน้า คลิกที่เมนู ย้อนกลับด้านล่าง (ไม่สามารถคลิกย้อนกลับตรงลูกศรด้านบนหน้าบราวเซอร์)
 • เก็บบาร์โค้ดที่สั่งพิมพ์ออกมาไว้แนบกับเอกสารที่จะส่ง NVC

 

การเตรียมเอกสารส่ง NVC

 • การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน NVC มี 2 ครั้ง จะได้บาร์โค้ดแยกการจ่ายเงินแต่ละครั้ง
 • ใช้บาร์โค้ดแต่ละค่าธรรมเนียมแนบแยกเอกสาร 2 ชุดที่ส่ง NVC
 • เอกสาร 2 ชุด คือ เอกสารผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา ( sponsor ) และเอกสารชุดของคนไทยผู้ต้องการวีซ่า
 • บาร์โค้ดจากการจ่าย AOS fee 120 $  วางแนบบนสุดของเอกสารชุด AOS คือเอกสาร sponsor
 • บาร์โค้ดจากการจ่าย  IV fee 325 $  วางแนบบนสุดของเอกสารชุด IV documents หรือ Civic documents คือเอกสารผู้ต้องการวีซ่าที่อยู่ไทย ได้แก่ เอกสารชุด ใบเกิด ใบตำรวจ พาสปอร์ต ใบหย่า  ใบสมรส  (ส่งสำเนา)
 • เอกสาร 2 ชุด นี้ส่งไป NVC พร้อมกัน ใส่ไปในซองเอกสารเดียวกัน
 • แนบ Checklist ที่ได้จาก NVC ในขั้นตอนติดต่อครั้งแรก ไปในเอกสารแต่ละชุดด้วย  ติ๊กใน Checklist ว่าแต่ละชุดส่งอะไรไปบ้าง

ตัวอย่าง เอกสารบาร์โค้ดจากการจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน NVC 2 รายการ

แผนก Attn ต่างกัน

barcode_NVC-horz

อ่านคำแนะนำจากโดยตรง NVC http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/step_2_pay_fees.html

วิธีการจ่ายค่าธรรมนียม NVC  http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/

อ่านสรุปขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าถาวร  http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/