nvcpay6

การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน NVC มี 2 ค่าธรรมเนียม แยกจ่ายทีละค่าธรรมเนียม

 • AOS Fee  $ 120
 • IV Fee  $ 325

ใครทำรายการจ่ายก็ได้ เพราะเป็นการทำรายการ online มีคอม มี internet หมายเลขบัญชีที่จะให้หักเงิน (บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา) สามารถทำรายการได้จากทุกที่ในโลก  โดยทั่วไปผู้ยื่นขอวีซ่าทางอเมริกา (sponsor) จะเป็นคนเข้าไปทำรายการจ่ายเงิน

 

ใครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้บ้าง 

วีซ่าถาวรทุกประเภทที่ทำเรื่องผ่าน NVC  ผู้ต้องการวีซ่ารอสัมภาษณ์ที่ไทย

 

จะจ่ายค่าธรรมเนียม NVC ได้เมื่อไหร่

 • หลังจาก NVC รับเคสจาก NVCNVC ออกหมายเลข case number BNKตามด้วยหมายเลขปีที่รับเรื่องเลขประจำเคส  NVC จะติดต่อมายัง ผู้ยื่นขอเรื่องวีซ่าทางอเมริกา  ( sponsor ) และ ส่งเอกสารชุดเดียวกันมาให้ผู้ต้องการวีซ่าที่ไทย ทางอเมริกาจะได้รับก่อนเพราะอยู่ใกล้
 • ในนั้นจะมีเอกสารบอกหมายเลข case number และใบแจ้งให้จ่ายเงิน AOS Fee Bill คือ การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 120$ (  ข้อมูล ณ ปัจจุบัน April 14 , 2015 ตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้   NVCแจ้งให้จ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้น )
 • ถ้ายังไม่ได้ใบแจ้งให้จ่ายเงินรอจนกว่า NVCจะติดต่อมา   NVCอาจส่ง AOS Fee Bill มาพร้อมในการติดต่อครั้งแรก  หรืออาจส่งมาตามหลัง
 • AOS Fee Bill $120   จะถึงขั้นตอนจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้เอกสารนี้

aos_fee_invoice

 • เมื่อได้เอกสารนี้ เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน Online สิ่งที่ต้องเตรียมในการจ่ายค่าธรรมเนียม online

nvc payment

 1. หมายเลข Case number
 2. หมายเลข Invoice I.D. Number
 3. Routing Number ของธนาคารที่เราจะทำรายการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารนั้น
 4. หมายเลขบัญชีธนาคารที่จะทำรายการจ่ายเงิน

 

 

 • จะเจอหน้าจอแบบนี้

nvcpayment2

 • เลือก ว่าเราเป็นใคร

nvcpayment3

 • คลิก sign in
 • ทำรายการจ่ายเงิน AOS Fee  $ 120 คลิกที่ Pay now

nvcpay88

 • ทำตามข้อความที่ปรากฎหน้าจอไปทีละขั้น
 • ใส่ข้อมูลทำรายการจ่ายเงิน

nvcpayment4

 • หลังจากนั้นรอขั้นตอนต่อไป เตรียมเอกสารชุดที่จะ support ทางด้านการเงินของsponsor เพื่อส่ง NVC
 • สั่งพิมพ์ใบบาร์โค้ดที่ได้จากการจ่ายเงินออกมา เพื่อแนบส่งไปพร้อมเอกสาร sponsor  ( Financial  Documents )

nvcpay5

 

IV Fee  : จะจ่าย  IV Fee $ 325 ได้เมื่อไหร่

 

จะจ่าย IV Fee  ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารนี้ จาก NVC  IV Fee Invoiceiv_fee_bill_invoice

 • เอกสารชุดผู้ต้องการวีซ่าทางไทย )
 • เอกสารชุดผู้ยื่นวีซ่าทางอเมริกา
 • ระยะเวลาการรอเอกสารนี้จาก NVC ไม่แน่นอน   บางคนรอ 5  วัน จากวันที่ได้รับเอกสารชุดแรก บางคนรอ 1 เดือน หรือ เดือนกว่า
 • เมื่อได้เอกสารนี้ log in web เดิม  เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน IV Fee
 • รวมรวบเอกสารของทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่าที่ไทยส่ง NVC หลังได้บาร์โค้ดจากการจ่ายเงิน IV Fee $325
 • รวมรวมเอกสารทั้งสองชุด
 • ส่งไป NVC แยกเอกสารสองชุดชัดเจน มีใบบาร์โค้ดจากการจ่ายค่าธรรมเนียม และใบ Checklist ที่ได้จากNVC ไว้บนสุดของเอกสารแต่ละชุด  ส่งไปในซองเดียวกัน จัดส่งไปNVC

 

อ่านคำแนะนำ จาก NVC : ขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/fees/online-payment-.html

 

อ่านสรุป ขั้นตอน NVC ทั้งหมด http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

 

อ่าน เตรียมเอกสารขอใบรับรองความประพฤติ ( ใบตำรวจ ) http://www.mygreencardus.com/policecertificate/

 

เตรียมเอกสารความสัมพันธ์ไปสัมภาษณ์ http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-cr1/

 

สรุปเอกสารวีซ่าแต่งงานขั้นตอนแรก http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/