Green-Card-Spouse

ตัวอย่าง ประสบการณ์เตรียมเอกสารความสัมพันธ์  วีซ่า แต่งงาน CR1

(วีซ่า K ต้องเตรียมเอกสารสัมพันธ์ไปสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน )

ก่อนเตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์ ทบทวนเอกสารที่ส่งไป NVC

เอกสารที่ส่งไป NVC

  1. ใบเกิด
  2. ใบสำคัญการสมรส ( ลายดอกกุหลาบ )
  3. ใบตำรวจ
  4. สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปเราและข้อมูล สถานที่เกิด
  5. รูปถ่าย  สำหรับวีซ่าอเมริกา เน้นหน้าชัด มองตรง หน้าไม่เอียงพื้นขาว 2 x 2 นิ้ว  2 รูปvisap

เตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์

เตรียมเอกสารความสัมพันธ์

รายการเอกสารทุกอย่างที่ส่งไป NVC ถ้ามีเอกสารตัวจริงอยู่กับเราเตรียมถือเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์

เตรียมบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไปเผื่อจำเป็นต้องใช้ แต่ทะเบียนบ้านจะยังไม่ยื่นถ้าจนท.ไม่ขอ เพราะไม่มีอยู่ในรายการที่แจ้งให้เตรียม
เตรียมไปตรวจสุขภาพไว้

สรุป เอกสารเตรียมไปสัมภาษณ์

1. E-mail ที่เขียนถึงกัน มีกระดาษโน้ตเล็กๆ ติดบอกว่าคุยเรื่องอะไร ในฉบับที่คิดว่าสำคัญ เช่น คุยกันวันแรก , ล่าสุด , คุยเรื่องมาเมืองไทย ,
คุยเรื่องแต่งงาน

2. E-mail ที่คุยกับครอบครัวคู่แฟน  เย็บแยกจากชุดแรก

3. Chat history Yahoo messenger 9แผ่น ,Skype 9แผ่น

4. ใบเสร็จส่งจดหมายลงทะเบียนไปให้แฟน ( จนท.ไม่รับเอกสารเยอะแล้ว )

5. ใบที่ติดมากับกล่องพัสดุที่แฟนส่งมา  เรียกอะไรไม่รู้ เอาออกมาเย็บรวมกัน ได้ 3 ใบมั้ง ไม่เป็นไรเหมือนกัน มีอย่างอื่นอีก

6. รายการบันทึกใช้โทรศัพท์ต่างประเทศ  จะมี โทรไป NVC ติดมาด้วย  ปากกาเน้นข้อความขีดเน้นที่เบอร์แฟน

7. บันทึก SMS จากโทรศัพท์ ไม่เยอะ แต่ก็เอาไปประกอบกัน

8. การ์ด แฟนและครอบครัวแฟน ส่งมาให้  รวมทั้งที่เรา ส่งไปให้เค้า ตอนนี้กลับมาอยู่ที่เราแล้ว

9. ใบเสร็จรับเงิน Westurn union  ไม่เยอะหรอก เอาไปประกอบกัน (จนท.ไม่รับเอกสารเยอะแล้ว)

10. รูปถ่ายประมาณ 6 อัลบั้ม(อัลบั้มเล็กๆที่ได้ฟรีจากร้าน ) ในวันสัมภาษณ์จริง  จนท.ไม่รับรูปไปเลย บอกว่าเอกสารอื่นๆเยอะแล้ว อยากให้ดูจัง

11. Copy passport แฟนที่เข้าออกไทย หลังรู้จักกัน ( จนท.ไม่รับเอกสารเยอะแล้ว )

12. บัตรประชาชน

13. พาสปอร์ต อันที่เปลี่ยนนามสกุลแล้ว

14. ทะเบียนบ้าน ไม่มีในรายการที่แจ้งมา จะเอาใส่กระเป๋าไว้เฉยๆ เผื่อจำเป็นต้องใช้

15. E ticket ที่แฟนจะมาไทยรอบต่อไป ( จนท.ไม่รับเอกสารเยอะแล้ว )

16. ผลการตรวจโรค

17. ใบนัดสัมภาษณ์จาก NVC

18. ใบยืนยันการกรอก DS260

19. ใบยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ online

20. เอกสารทุกรายการที่ส่ง NVC ถือเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์

21.เอกสารตัวจริงอื่นๆ ทุกอย่างที่อยู่กับตัวที่คิดว่าอาจจะได้ใช้ถือไปด้วยหมด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส  ใบมรณะบัตรพ่อ  พาสปอร์ตเล่มเก่าที่ยกเลิกแล้ว

ตัวอย่างเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์อื่นๆ  เช่น เอกสารที่ทำนิติกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซื้อบ้านร่วมกัน ประกันชีวิตที่ระบุคู่สมรสเป็นผู้รับผลประโชน์ ใบเกิดลูกที่เกิดจาก US citizen คนที่ยื่นเรื่องให้  บัญชีธนาคารร่วมกัน บิลผ่อนรถร่วม ผ่อนบ้านร่วม บิลค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ร่วม  บัตรเครดิตร่วม  เอกสารทุกอย่างที่มีชื่อร่วม

Tips

  • การแต่งภาพ แต่งการ์ด เตรียมเอกสารความสัมพันธ์ ทำจากโปรแกรมเดียวคือ Photoscape  ใช้ง่าย และ ฟรี
  • รูปถ่ายอาจจัดใส่กระดาษ A4 หน้าหนึ่งใส่ไปหลายๆรูป สั่งพิมพ์ออกมา
  • เอกสารอะไรที่อยากให้จนท.ดู คิดว่ามีประโยชน์มาก ตอนยื่นให้จนท.เอาไว้บนๆ เพราะเอกสารล่างๆ จนท.อาจไม่รับเนื่องจากเอกสารเยอะมากแล้ว
  • ไม่ต้องใส่แฟ้มปิดทึบให้จนท.เปิด ยาก เตรียมไปแบบให้ จนท. เปิดดูง่ายๆ จะได้วีซ่าไวๆ
  • ไม่ต้องเตรียม CD , VTR งานแต่งไป  จนท.ไม่ดูจ๊า

image

สรุปเอกสารวีซ่าแต่งงาน CR1   http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

สรุปขั้นตอน NVC   http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

ลงทะเบียนที่อยู่ online http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/