เมื่อเข้าขั้นตอน NVC จะได้รับการติดต่อจาก NVC ให้ดำเนินการขั้นตอน NVC

หน้าตาเอกสารทีไ่ด้จาก NVC

nvc_welcome

 

เมื่อเห็นเอกสารนี้ หลายๆคนจะมีคำถามว่า ต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอน NVC

ทำทีละ step 1-6 ตามที่เห็นในคำแนะนำในเอกสารเลยค่ะ

nvc_welcome_p

step 1-2  ดำเนินการ   โดย log in ไปในระบบออนไลน์

ตามที่แจ้งในเอกสาร หรือเข้าไปที่นี่  https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx

step 1 ลงทะเบียนDS-261 ให้ใครเป็นตัวแทนในการทำวีซ่าครั้งนี้

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/Step_1_Choose_an_agent.html

step 2 จะมีค่าธรรมเนียม 2 ค่าธรรมเนียม ระบบจะแจ้งให้จ่ายแยกกัน

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/step_2_pay_fees.html

step 3  กรอก DS-260 ข้อมูลของผู้ต้องการวีซ่าทางไทย    ดำเนินการหลังจากจ่ายเงิน step 2

https://travel.state.gov/content/visas/en/forms/online-immigrant-visa-forms.html

step 4-5  sponsor กรอก I-864 รวมรวบเอกสารสนับสนุนอื่นๆ เพื่อส่งไปNVC

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html

step 6 ส่งเอกสารไป NVC หลังจัดเตรียมเอกสารครบ และได้บาร์โค้ดจากการจ่ายเงินทั้ง 2 รายการ

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Submit_documents.html

อ่านเพิ่มเติมขั้นตอน NVC ที่สรุปไว้ให้ในภาษาไทย เพื่อช่วยให้ดำเนินการแต้ละขั้นตอนง่ายขึ้น

มีข้อมูลการเตรียมเอกสารในเนื้อหา  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/

วีซ่าถาวร หลังได้ NOA2 ทำอะไร ขั้นตอนแรก NVC http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/

 

อ่านการจ่ายค่าธรรมเนียม ขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/

การขอใบตำรวจ  เตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง  http://www.mygreencardus.com/policecertificate/

 

ตรวจสอบคำแนะนำจาก NVC โดยตรง  https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html