waiting-ceremony-2

คุณสมบัติที่จะสมัครอเมริกันซิติเซ่น กรณียื่นสมัครโดยใช้คุณสมบัติจากการแต่งงานกับ US Citizen

ข้อแม้เรื่อง ระยะเวลาครอบครอง Green Card มา3 ปี แต่งงานกับ US Citizen คนเดิมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่นับ

นับวันเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาตามวันเวลาที่อยู่จริง อย่างน้อย 18 เดือน ใน 3 ปี จากวันที่สมัครย้อนหลังไป และออกนอกอเมริกาแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ถ้าออกเกิน 1 ปี กลับมาต้องมาเริ่ม นับใหม่ แม้ว่าจะขอ Re entry permit ไว้ ( ยอดที่ยกมา อาจยกมาได้มากสุด 1 ปี ที่เหลือตัดทิ้ง เริ่มนับเพิ่มอีก 2 ปี หลังจากกลับมา )

กรณีออกนานเกิน 6 เดือน ต่อครั้ง ต่อปี  ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงความผูกพันธ์กับอเมริกามากกว่าเคสปกติอื่นๆ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้การเดินทางออกนอกอเมริกาไม่มีผลต่อการสมัครซิติเซ่น จนท.ไม่ต้องพิจารณาเคสเรามากกว่าปกติ


ในแต่ละปี ไม่ควรออกนอกอเมริกา เกิน 6 เดือน ถ้าไม่อยากให้เป็นประเด็นถูกตรวจสอบเอกสารเยอะ ไม่ควรออกนอกอเมริกา เกิน 6 เดือนต่อปี เพราะ จนท. จะพิจารณาตามนี้

1. Absence of More than Six Months (but Less than One Year) จนท. พิจารณา เข้มหน่อย
2. Absence of One Year or More มาเริ่มนับระยะเวลาใหม่ หลังจากหลังจากกลับเข้ามา ยอดจำนวนวันที่เคยอยู่ก่อนนั้นยกมาได้ 1ปี

http://www.uscis.gov/policymanual/HTML/PolicyManual-Volume12-PartD-Chapter3.html

คุณสมบัติอื่นๆ

มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่รัฐที่จะยื่นเอกสารเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน (และไม่เปลี่ยแปลงจนกว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย ) พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ มีความรู้และเข้าใจ ประวัติศาสตร์และการเมืองของอเมริกา

**การนับระยะเวลา กรณี สมรสกับอเมริกันซิติเซ่น  นับจาก เริ่มครอบครองกรีนการ์ดหลังการแต่งงาน  ไม่ใช่เริ่มนับจากวันแต่งงาน **

**กรณีไม่ได้ยื่นสมัครจากการแต่งงานกับ US Citizen จำนวนปีครอบครอง Green Card 5 ปี**

เริ่มส่งเอกสารได้เมื่อไหร่

เริ่มส่งได้ 90 วันก่อน วันที่คุณสมบัติต่างๆ ครบตามข้อกำหนด
โดยทั่วไปก็คือ 90 วัน ก่อนครอบครอง Green Gard ครบ 3 ปี

ประมาณวันง่ายๆ คือ วันเดียวกัน เดือนเดียวกันกับวันที่ ครบกำหนด ยื่นถอดภอนใบเขียว 2 ปี เป็น 10 ปี  แต่เป็นปีถัดไป

คำนวณวันที่เริ่มส่งเอกสารได้ ตามเวลาในปฎิทิน  ในนี้  https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator

  • ใส่ วันเดือนปี ที่ใบเขียวจะครบ 3 ปี หรือ 5 ปี
  • คลิก  Calculate
  • ระบบจะคำนวณวันที่เริ่มส่งเอกสารสมัครได้

us ci

https://www.uscis.gov/sites/default/files/dateCalculator.html
วันที่ได้คือวันแรกที่สามารถส่งเอกสารสมัครได้
(ไม่สมัครในวันแรกก็ได้  รออีกซักปีสองปีเมื่อเราพร้อม หรือไม่สมัครเลยก็ได้ ไม่ใช่การบังคับว่าต้องทำ  เราจะอยู่ในอเมริกาโดยใช้ใบเขียวไปเรื่อยๆ ก็ได้  )

ขั้นตอน

  1. ส่งเอกสาร
  2. รับจดหมายตอบรับ
  3. รับจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือ
  4. พิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด
  5. รับจดหมายวันนัดสอบ
  6. สอบสัมภาษณ์ตามนัด
  7. ทำพิธีสาบานตน รับใบรับรองอเมริกันซิติเซ่น

อ่านเตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น http://www.mygreencardus.com/apply-us-citizen-n-400-1/

อ่านเตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น ตอน2 http://www.mygreencardus.com/how-to-file-n-400-thai/

รวมลิงค์เตรียมศึกษาข้อสอบอเมริกันซิติเซ่น http://www.mygreencardus.com/study-us-citizen-test/

คำแนะนำจาก USCIS โดยตรง : Apply Citizenship  http://www.uscis.gov/citizenship/learners/apply-citizenship

ประสบการณ์ ยื่นสมัครอเมริกันซิติเซ่นด้วยตนเอง ครอบครองกรีนการ์ด 5 ปี : Apply US Citizen NC  2015 http://www.mygreencardus.com/uscitizen-interview-nc-2015/

กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจาก USCIS โดยตรง

สนใจข้อมูล immigration อเมริกา  เพิ่มเติมเข้าไปร่วมในกรุ๊ป https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/

จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา และประสบการณ์ timeline เคสต่างๆ จากสมาชิก

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

เพจเล่าขั้นตอนวีซ่า พูดคุยประสบการณ์ทั่วไป พูดคุย ทักทายในนี้   https://www.facebook.com/jjparewa/

February 20, 2019