nvc_step

NVC Process 2015

ขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำ หลัก ๆ คือ

 1. กรอกข้อมูล online (กรอกในคอม online ไม่ต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกมาส่งทางจดหมาย)
 2. จ่ายค่าธรรมเนียม online ใครเข้าไปทำรายการจ่ายก็ได้ ขอให้มีคอม มีอินเตอร์เนท แต่ส่วนใหญ่ คนยื่นเอกสารทางอเมริกา เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน เพราะต้องจ่ายผ่าน account บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา
 3. รวมรวมเอกสารส่ง NVC ( ส่งไปทางไปรษณีย์ ) เมื่อถึงเวลาที่สามารถส่งได้


nvc_process1

 

 • หลังจาก เคสอนุมัติที่ USCIS และได้ NOA2  USCIS จะส่งข้อมูลเคสเราไป NVC
 • เรารอการติดต่อจาก NVC เพื่อดำเนินการในขั้นตอน NVC
 • สิ่งที่ต้องทำระหว่างรอการติดต่อจาก NVC คือรวบรวมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ  เพื่อที่จะได้นำใบรับรองความประพฤติมาใช้ในขั้นตอนการส่งเอกสารไป NVC
 • คำแนะนำการขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/
 • หาก รอการติดต่อ จาก NVC นานเกิน 30 วัน หลังได้รับจดหมายเคส approve จาก USCIS ติดต่อ NVC โดยใช้แบบฟอร์ม online http://www.mygreencardus.com/ask-nvc-online/

 

รายละเอียด สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอน NVC

1. การกรอกข้อมูล online  มี 2 แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

จะเข้าไปทำรายการได้เมื่อ ระบบ online เปิดให้เราทำรายการในระบบ online

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่า เข้าไปทำได้แล้ว
A : NVC จะแจ้งมา  (หลังจากเคส approve ที่ USCIS ประมาณ 1-2 เดือน) บางคนได้รับข้อมูลทางจดหมาย บางคนได้รับข้อมูลทาง Email ไม่มีผลแตกต่าง ข้อมูลที่ได้รับคือข้อมูลเดียวกัน ตามขั้นตอนเริ่มต้นของ NVC

หลังจาก NVC แจ้ง ข้อมูลดังต่อไปนี้

 •  หมายเลขเคส BNK2015************
 • Invoice ID (รหัสที่จะใช้ log in)  AOS Fee Invoice ( ใบแจ้งให้จ่าย AOS Fee $120 )

ให้เอาไป ข้อมูล ตัวเลข ที่ได้มา ไป log in เข้าระบบ online   เพื่อทำการ  https://ceac.state.gov/ceac/

1. กรอกแบบฟอร์ม online และ

2.ทำรายการชำระค่าธรรมเนียม

การกรอก ข้อมูล online มี 2 แบบฟอร์ม

 • ขั้นตอนแรก จะกรอกแค่ DS-261 ก่อน
 • DS-261  Choice of agent เป็นการกรอกข้อมูลว่าในการทำวีซ่าครั้งนี้จะให้ใครเป็นตัวแทน
 • คำถาม ถามผู้ต้องการวีซ่า  You ในนั้นคือผู้ต้องการวีซ่าทางไทย
 • ถ้าทำวีซ่าเองไม่ได้จ้างทนาย  ส่วนใหญ่จะใส่ข้อมูลให้ผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาเป็นตัวแทน   ใส่ข้อมูล ชื่อที่อยู่ Email ผู้ยื่นเรื่องที่อยู่อเมริกา
 •  อีกแบบฟอร์มคือ DS-260  Immigrant Application กรอกข้อมูลผู้ต้องการวีซ่าที่อยู่ไทย จะเข้าไปกรอกข้อมูลได้ เมื่อ ขั้นตอน จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ 2 ( IV Fee $325 ) ขั้นสถานะ  PAID เรียบร้อยแล้ว
 • DS-260 เป็นการกรอกข้อมูล online ใคร log in เข้าไปกรอกก็ได้ แต่ต้องรู้ข้อมูลคำตอบที่จะเอามากรอก

 

2.ทำรายการจ่ายเงิน online จะจ่ายได้เมื่อ ได้รับ Fee Bill Invoice แต่ละรายการ คือ AOS Fee Invoice $120 และ IV Fee Invoice $325   อ่านคำแนะนำการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/

เมื่อได้รับ Email ที่มีแจ้งข้อความนี้ AOS Fee Invoice $120 และ IV Fee Invoice $325

 • แสดงว่า NVC แจ้งมาให้ จ่ายเงิน แต่ละรายการ
 • ให้ log in เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน     https://ceac.state.gov/ceac/
 • แต่ บางคน อาจเข้าไปทำรายการในวันแรกที่ได้รับแจ้งไม่ได้ อาจเป็นเพราะ ระบบ ยังไม่เปิดระบบให้ทำได้วันรุ่งขึ้นให้ลอง log in เข้าไปอีกที
 • ส่วนใหญ่ จะทำรายการจ่ายเงินได้เลย ในวันที่รับแจ้ง Fee Bill Invoice (ถ้าทำรายการไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยน url ที่เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน )
 • หลัง จากจ่าย จะได้ใบ Receipt หลังจากนั้น 2-5 วันทำการ log in เข้าไปตรวจสอบ ว่าได้ Document Barcode Sheet หรือยัง บางคนได้รับวันรุ่งขึ้น ถ้ายังไม่ได้รับในวันรุ่งขึ้น เข้าไปเช็คใหม่เรื่อยๆ ว่ามี Document Barcode Sheet ในระบบให้สั่งพิมพ์ได้หรือยัง บางคนอาจต้องรอ หรือ 3-5 วันหลังทำการจ่ายเงิน บางเคสรอนานเป็นเดือน log in เข้าไปเช็คเองเรื่อยๆ  ถ้านานเกินติดต่อ NVC
 • Receipt Document กับ Document Barcode Sheet ต่างกัน เอกสารที่ต้องแนบส่ง NVC คือ Barcode Sheet  ส่วนใบ Receipt เก็บไว้เป็นหลักฐานกับตัวเราไม่ต้องส่งไปที่ไหน
 • ถ้ามี  Barcode  Cover Sheet ที่ NVC ส่งมาให้  สามารถส่งเอกสารไป  NVC ได้เลย แนบใบบาร์โค้ดไว้บนสุด

Fee ที่ 2 IV Fee Bill $325 (จะได้รับแจ้งหลังกรอกข้อมูล DS-261 Choice of agent ไปประมาณ 5-10 วัน )

 • Fee ที่ 2 บางครั้งจะมาพร้อมกับ แบบฟอร์ม DS-260 ( อยู่ในระบบออนไลน์ ต้องมองหา ว่า ตรงไหน ในหน้าจอ online ที่บอกให้กรอก DS-260 ) บางครั้งมาหลังการจ่ายเงิน IV Fee ที่ 2 $325
 • เมื่อถึงเวลาที่ต้องกรอก DS-260 จะไม่มีข้อความบอกมาในเอกสารถึงเวลากรอกDs-260แล้วนะ ข้อความที่บอกให้เข้าไปกรอกDS-260 จะอยู่ในหน้าจอคอม ในระบบออนไลน์ หลังการ จ่ายเงิน $325 ต้องมองดูในหน้าจอระบบ on line เอง ว่ามีข้อความให้เราเข้าไปกรอกDS-260 หรือยัง

คำแนะนำ ทำการจ่ายเงิน online  http://www.mygreencardus.com/immigrant-visa-application-processing-fees/

 

3.รวมรวมเอกสารส่ง NVC (ทางไปรษณีย์ )

ขั้นตอน NVC ต้องส่งเอกสาร 2 ชุด ไปNVC

 1.  เอกสารชุด ผู้ยื่นขอเรื่องทางอเมริกา ( petitioner / sponsor ) อ่านรายละเอียดเอกสารsponsorจากคำแนะนำ NVC
 2.  เอกสารชุดผู้สมัครวีซ่าทางไทย ( petition applicant / beneficiary )

ควรเตรียมเอกสาร ตั้งแต่ก่อนมาถึงขั้นตอนนี้ เพื่อเมื่อมาถึงขั้นตอนส่งเอกสาร จะได้ส่งทันที ส่งเร็วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เร็ว ถ้ารอมาจัดหาเอกสาร เมื่อNVC ติดต่อมา จะเสียเวลา เสียโอกาสในการที่จะได้สัมภาษณ์เร็ว

เอกสาร แยกเป็น 2 ชุด NVC Documents

 1.  เอกสารผู้ยื่นขอวีซ่าให้ทางอเมริกา คือเอกสารของ sponsor ได้แก่ เอกสาร support ทางการเงิน เรียกเอกสาร ชุด AOS Documents หรือ Financial Documents  อ่านรายละเอียดเอกสารsponsorจากคำแนะนำ NVC  http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/support/i-864-frequently-asked-questions.html
 2. เอกสารทางฝั่งผู้ต้องการวีซ่าที่อยู่ทางไทย เอกสารชุดนี้เรียก Immigrant Supporting Documents  ได้แก่ ใบเกิด ใบสมรส ใบตำรวจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เคส   อ่านรายละเอียดเอกสารฝั่งผู้ต้องการวีซ่า http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html
 • เอกสารที่ส่ง NVC ส่งเป็น สำเนา ธรรมดาได้   สำเนานั้นต้องถ่ายสำเนามาจากเอกสารต้นฉบับที่ NVC ยอมรับ
 • เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  ถ้ามีเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
 • เขียน หมายเลขเคส BNKที่มุมด้านขวาด้วยดินสอ และระบุว่าเอกสารนั้นคืออะไร เนื่องจากเราส่งเอกสารภาษาไทย ระบุให้ จนท. ตรวจง่ายขึ้น
 • แต่ เอกสาร sponsor แบบฟอร์ม I-864 ต้องส่งตัวที่มีลายเซ็นจริง ไม่ใช่ ส่งเอกสารที่ ลายเซ็นเป็นถ่ายเอกสาร
 • จะ สั่งพิมพ์แบบฟอร์มI-864 ออกมากรอกข้อมูลด้วยลายมือเขียน หรือพิมพ์กรอกข้อมูลในคอม แล้วปรินส์ออกมาก็ได้ แล้วแต่สะดวก
 • I-864 เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ข้อไหนที่เราไม่ต้องตอบ หรือคำตอบคือ ไม่มี ให้ เว้นว่างผ่านไปข้อต่อไปเลย If an item is not applicable or the answer is “none,” leave the space blank.
 • ส่งเอกสาร 2 ชุดไป NVC โดยใส่ไปในซองเดียวกัน 
 • เอกสารทั้ง 2 ชุดนี้ จะส่งได้เมื่อ ได้รับ ใบ บาร์โค้ด จากการจ่ายเงิน ในใบบาร์โค้ด จะมีที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารไป บอกไว้ในนั้น ส่งไปตามที่อยู่ในนั้น  หรือ บาร์โค้ดที่ได้จาก NVC ในเอกสารChecklit
 • ส่งเอกสารไปในซองpacket เดียวกัน  แต่แยกใบปะหน้าแต่ละชุด (ใบปะหน้าจะได้มาตามขั้นตอน เมื่อมาถึงขั้นตอนนั้น )
 • หลังจากรวบรวมเอกสาร ต้องแนบ ใบ Checklist ทีได้จาก NVC ไปด้วย วางไว้แผ่นบนสุดของเอกสารชุดนั้น  และ ตามด้วย ใบบาร์โค้ด จากการจ่ายเงิน ตามด้วยเอกสารประกอบต่างๆในชุดนั้น
 • เอกสารแต่ละชุด  มี Checklist ของเอกสารชุดนั้นอยู่บนสุด ติ๊กว่าแต่ละชุด ส่งอะรไปบ้าง
 • รวมคำแนะนำเอกสารขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-document-guide/
 • คำแนะนำ เอกสารตัวจริง เอกสารสำเนา http://www.mygreencardus.com/uscis-documents/

หลังจากส่งเอกสารไป NVC รอการติดต่อกลับหลัง NVCตรวจเอกสาร   ภายในประมาณ  30-60 วัน

อ่านวิธีการจ่ายค่าธรรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/

คำแนะนำขั้นตอน NVC จาก NVC โดยตรง http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html

I-864 คืออะไร http://www.mygreencardus.com/i-864/

คำถามเอกสารขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-q-answer/

Tips การส่งเอกสารไป NVC   http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc-tips/

ย้อนกลับไปอ่าน เตรียมเอกสารวีซ่าถาวรอเมริกา ขั้นตอนแรก USCIS  http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

ขั้นตอนวีซ่าถาวร กรีนการ์ดอเมริกา ภาษาอังกฤษ  http://www.mygreencardus.com/green-card-through-family-process-2015/

ลงทะเบียนที่อยู่ online http://www.mygreencardus.com/gss-address-register/

nvc_step_blog