อ่านข้อมูล วีซ่าท่องเที่ยว เริ่มต้น อย่างไร http://www.mygreencardus.com/us-vis-b1-b2-thai/

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่   https://ceac.state.gov/genniv/

 1. เลือกภาษาที่มุมขวาบน
 2. เลือกประเทศที่จะสัมภาษณ์  Thailand, Bangkok
 3. เลือก start an application

ds160.1

 • ตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของด้วยตัวอักษรในภาษา ท้องถิ่น
 • ต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
 • หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้ว
 • ควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครซึ่งหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อภายหลัง 

จดหรือจำคำตอบที่ตอบไปในการตอบคำถาม security question เพื่อใช้ในการกลับมากรอกใบสมัครต่อภายหลัง หรือเข้ามาดูหน้าใบยืนยันการกรอก 

ds160.2

เริ่มต้น กรอกข้อมูลทั่วไป

 

คำแนะนำ ข้อที่สงสัยกันบ่อย 

 

 

 

6b

 •  กรอกข้อมูล ชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ต

ds160.3

5b

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต
 • Passport Book Number เลือก Does Not Apply ไปเลย
 • ข้อมูลที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีเครื่องหมาย / ใส่ – แทน

ds160.11

แผนการเดินทาง

 • เลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ วีซ่าท่องเที่ยว  สามารถเลือก B1/B2
 • กรอกวันที่ที่ตั้งใจเดินทางถึงและ ระยะเวลาที่ตั้งใจพำนักในสหรัฐฯ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนเดินทางที่แน่นอน เขียนประมาณการณ์ วันที่ใกล้เคียงที่สุด

ds14.1

 

ข้อมูลการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ที่ผ่านมา

 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยเดินทางเข้าสหรัฐฯ มาก่อนหรือไม่
 • ถ้าตอบว่า “Yes” ให้รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของ
  ท่าน รวมทั้งระบุด้วยว่าเคยมีใบขับขี่ของสหรัฐฯ หรือไม่
 • หากไม่แน่ใจว่าไปสหรัฐฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อใด กรุณาระบุวันเดือนปีของการเดินทางครั้งที่ผ่านมาที่ใกล้เคียงที่สุด

 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือไม่
 • ตอบ “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐฯ  ถูกปฏิเสธเข้า
  สหรัฐฯ หรือถอนเรื่องขอเข้าสหรัฐฯ เมื่อเดินทางถึงด่านเข้าเมืองหรือไม่
  รวมถึงการสมัครวีซ่าชั่วคราวแล้วไม่ได้วีซ่า

ถ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่า  ระบุ ตามภาพตัวอย่าง ถูกปฎิเสธวีซ่าอะไร เมื่อไหร่ 

เช่น B2 was refused on 05 January 2008.

 • เคยมีใครขอวีซ่าถาวรให้เราหรือไม่

k1 ds 160

 

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

 • ตอบว่า “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่าบิดาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่
 • ระบุชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิดของบิดา  ถ้าไม่ทราบชื่อและ/หรือวันเดือนปีเกิดของบิดา คลิก “Do Not Know”
 • ระบุชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิดของมารดา ถ้าไม่ทราบชื่อและ/หรือวันเดือนปีเกิดของมารดา กรุณาคลิก “Do Not Know”
 • ตอบว่า “Yes” หรือ “No” สำหรับคำถามว่ามารดาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่

หน้ารีวิว ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล คลิก Edit

สั่งพิมพ์หน้ารีวิวมาเก็บไว้ตรวจทานข้อมูลที่กรอกไป

ds160.1

 • เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์ กดเซ็นชื่อ ยืนยันการกรอก  ระบบจะสร้างหน้าจอยืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้สั่งพิมพ์หน้านี้ หน้านี้คือใบยืนยันการกรอก DS-160
 • จะได้ใบ ยืนยันการกรอกออกมา

ds160.4

 • เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารยืนยันที่มีบาร์โค้ดแล้ว ให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ” บนเว็บเบราว์เซอร์ และส่งสำเนาของหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ไปเก็บไว้ที่อีเมลส่วนตัวของตัวเอง ไฟล์ที่ส่งอีเมลนั้นจะเป็นไฟล์ PDF
 • วันสัมภาษณ์ถือใบยืนยันการลงทะเบียน DS-160  ไปด้วย (เฉพาะหน้ายืนยันการลงทะเบียน)

ds160.5

 • ถ้าต้องการกลับมากรอกข้อมูลต่อหลังจากปิดบราวเซอร์นี้ไปแล้ว  เลือก retrieve an application ใส่หมายเลข ID ตอบคำถาม security question ที่เคยใส่ข้อมูลไว้  กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เคยกรอกไปเพื่อยืนยันตัวตน

3b

 • ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หลังจาก กดเซ็นชื่อ ยืนยันการกรอก

 • ถ้ามีการบันทึกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข ลงทะเบียนสมัครใหม่ โดยเข้าไปที่แอคเค้าท์ DS-160 เดิม เลือกลงทะเบียนใหม่ จะได้หมายเลข DS-160 ใหม่
 •  ถ้าต้องการแก้ไข หลังยืนยันไปแล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ตราบใดที่ยังไม่ไปสัมภาษณ์

จำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์ม DS-160 หรือไม่

 • จำเป็นต้องตอบคำถามส่วนมากในแบบฟอร์ม DS-160

 • อาจไม่ต้องตอบคำถามที่เขียนว่า “Optional” ได้
 • คำถามบางข้ออาจเลือกตอบว่า “Does Not Apply” ได้ ถ้าคำถามนั้นไม่ตรงกับกรณีของเรา
 • สามารถทำเครื่องหมายในช่องว่างที่เขียนว่า “Does Not Apply” คำถามอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับการตอบ

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอก DS-160

ดำเนินการต่อไปเพื่อให้ได้ ใบแจ้งไปชำระ ค่าธรรมเนียม

คำแนะนำการกรอก DS-160 http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide_thai.pdf

คำอธิบาย DS-160   http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-ds160complete.asp

สนใจข้อมูล immigration อเมริกา  เพิ่มเติมเข้าไปร่วมในกรุ๊ป https://www.facebook.com/groups/visausa.thai/   จะมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ immigration วีซ่าอเมริกา และประสบการณ์ timeline เคสต่างๆ จากสมาชิก     

เพจข้อมูลวีซ่า https://www.facebook.com/mygreencardus/

SHARE
Previous articleประสบการณ์ ข้อมูลเตรียมสอบอเมริกันซิติเซ่น : 1
Next articleเตรียมเอกสารขอใบรับรองความประพฤติ วีซ่าคู่หมั้น 
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.