ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
 ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.doใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678 วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกันใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้วhttps://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.doสมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVChttps://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx  หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยังhttp://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp ดูคิว Bulletin ในเคสที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า/ใบเขียวhttps://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html ขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/ วีซ่า Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/ ทำความเข้าใจขั้นตอน  USCIS ,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/ March 12, 2017 
เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น  : ตอน 3
 เตรียมตัวอ่านข้อสอบศึกษาลิงค์คู่มือภาษาไทย http://www.spl.org/Documents/audiences/ESL/citizenship/citizenship_th.pdf. ถ้าอยาก print ออกมาอ่าน ลองอ่านเนื้อหาในนั้นก่อน   ข้อมูลเยอะมาก บางหน้าก็ไม่จำเป็นต้อง print ออกมา เพื่อประหยัดกระดาษ ประหยัดหมึก ถ้าจะ print เฉพาะ ตัวอย่างคำถาม อยู่ในหมวด F  อย่างอื่นพออ่านผ่านๆได้ถ้าต้องการ printข้อสอบ  มีในข้อมูลจาก USCIS  ตัวหนังสืออ่านง่าย ศึกษา Civics Test 100 ข้อ คำถามมี 100 ข้อ https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q.pdf วันสัมภาษณ์จนท.จะเตรียมคำถามจากในนั้น มาถามเรา 10 ข้อ ถ้าเราตอบถูกครบ 6 ข้อ ก็หยุดถาม  ไม่ต้องตอบคำถามข้อที่เหลือถ้าตอบถูกยังไม่ครบ 6 ข้อ  จนท.จะถาม จนครบ 10 คำถามที่จนท.เตรียมไว้และเปิดโอกาสให้ตอบใหม่ในข้อที่ตอบไม่ได้  วนกลับมาถามใหม่ ให้เราลองพยายามตอบใหม่ ให้ตอบถูกครบ 6 ข้อ ถึงจะผ่านเรื่อง คำถาม Civics test( บางคนเจอ จนท.ใจดีมาก จนท.ยื่นกระดาษที่มีคำถามเตรียมไว้ 10 ข้อ ให้ดู...
ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว :  พี่น้อง :
วันที่ 23 ธันวาคม 2016 เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่  https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-feesค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม I-130 ใหม่  $ 535  (จากเดิม 420 ) https://www.uscis.gov/forms/our-feesแบบฟอร์ม I-130 ออก edition มาใหม่  https://www.uscis.gov/i-130ขอใบเขียวให้คนในครอบครัวอย่างไร  : https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/A1en.pdf ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว : พี่น้อง ( ผู้ยื่นเรื่องต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่น ; ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวร/ใบเขียวให้พี่น้องได้ )ขั้นตอนแรก USCIS1.ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปUSCS ด้วยแบบฟอร์ม I-130 พร้อมเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียม $ 535 ( ข้อมูล March 30 2017 )   https://www.uscis.gov/i-1302.ได้รับเอกสารตอบรับเคส มี หมายเลขเคส ระบุ priority date ( เอาไว้ใช้ตรวจสอบคิว Bulletin  ) เก็บเอกสารนี้ให้ดี  อีกนานมากกว่าจะถึงขั้นตอนต่อไป3.USCIS อนุมัติเคส  ( ประมาณ 6เดือน...
ขั้นตอน NVC ทำอะไรบ้าง
เมื่อเข้าขั้นตอน NVC จะได้รับการติดต่อจาก NVC ให้ดำเนินการขั้นตอน NVCหน้าตาเอกสารทีไ่ด้จาก NVC เมื่อเห็นเอกสารนี้ หลายๆคนจะมีคำถามว่า ต้องทำอะไรบ้างขั้นตอน NVCทำทีละ step 1-6 ตามที่เห็นในคำแนะนำในเอกสารเลยค่ะstep 1-2  ดำเนินการ   โดย log in ไปในระบบออนไลน์ตามที่แจ้งในเอกสาร หรือเข้าไปที่นี่  https://ceac.state.gov/IV/Login.aspxstep 1 ลงทะเบียนDS-261 ให้ใครเป็นตัวแทนในการทำวีซ่าครั้งนี้https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/Step_1_Choose_an_agent.htmlstep 2 จะมีค่าธรรมเนียม 2 ค่าธรรมเนียม ระบบจะแจ้งให้จ่ายแยกกันhttps://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/step_2_pay_fees.htmlstep 3  กรอก DS-260 ข้อมูลของผู้ต้องการวีซ่าทางไทย    ดำเนินการหลังจากจ่ายเงิน step 2https://travel.state.gov/content/visas/en/forms/online-immigrant-visa-forms.htmlstep 4-5  sponsor กรอก I-864 รวมรวบเอกสารสนับสนุนอื่นๆ เพื่อส่งไปNVChttps://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.htmlstep 6 ส่งเอกสารไป NVC หลังจัดเตรียมเอกสารครบ และได้บาร์โค้ดจากการจ่ายเงินทั้ง 2 รายการhttps://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Submit_documents.htmlอ่านเพิ่มเติมขั้นตอน NVC ที่สรุปไว้ให้ในภาษาไทย เพื่อช่วยให้ดำเนินการแต้ละขั้นตอนง่ายขึ้นมีข้อมูลการเตรียมเอกสารในเนื้อหา  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/วีซ่าถาวร หลังได้ NOA2 ทำอะไร ขั้นตอนแรก NVC...
ขั้นตอน : เอกสาร ขอวีซ่าถาวรใบเขียวให้ลูก ( พ่อแม่มีใบเขียว )
ขั้นตอน : เอกสาร  ผู้ถือใบเขียวขอวีซ่าถาวร / ใบเขียว ให้ ลูก สามารถขอให้ ลูกโสดเท่านั้น ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ให้ ลูกที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว ขั้นตอนที่ 1. USCIS 1.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม$420 $ 535  และส่งเอกสารในชุด I-130 ไป USCIS 2.ได้ใบตอบรับ (NOA1) 3.รอเคสอนุมัติ ในขั้นตอนแรกที่ USCIS หรือได้ NOA2 4.USCIS ส่งเคสไป NVC หลังได้ NOA2 หรือเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS รอคิว Bulletin ไปเรื่อยๆ เมื่อคิวใกล้มาถึงเคสเรา  NVC จะติดต่อไปยังผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา ขั้นตอนที่ 2. NVC 5.NVC แจ้ง NVC Case number มาที่เรา ขึ้นต้นด้วย BNK 6....
วีซ่าคู่หมั้นมาถึงอเมริกา :  เตรียมเอกสารปรับสถานะ
วีซ่าคู่หมั้น มาถึงอเมริกาแล้วทำอะไรบ้าง*ค่าธรรมเนียมปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกาจะขึ้นราคา เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่วันที่ 23 ธันวาคม 2016 https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-feesก่อนเดินทาง เตรียมเอกสารวีซ่า ซองน้ำตาล ใส่ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องติดตัวไปกับเรา เราต้องยื่นเอกสารนี้ที่ ตม.อเมริกา เมื่อมาถึงอเมริกา ที่ตม.อเมริกา ส่วนใหญ่จะต่อแถวที่ตม.ช่อง Visitor บางสนามบินป้ายเป็นช่อง Non- U.S.Citizen ถือซองน้ำตาลในมือให้จนทเห็นว่าเรามีซองน้ำตาลในมือ บางสนามบินจนทอาจเรียกให้เราไปต่อแถวเฉพาะต่างหากเมื่อเข้ามาถึงอเมริกา  1. สั่งพิมพ์ I-94  ในระบบออนไลน์ ออกมา  https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1694/~/i-94-automation---how-to-print-a-copy-of-your-i-94-formตอบ Yes ดำเนินการต่อ  https://i94.cbp.dhs.gov/I94/consent.html2. ขอ SSN ในแต่ละ สำนักงาน อาจมีระเบียบแนวทางต่างกัน   https://faq.ssa.gov/link/portal/34011/34019/Article/3755/How-do-I-apply-for-a-new-or-replacement-Social-Security-number-card บางคนสามารถไปขอได้เลยหลังจากเข้ามาถึงอเมริกา  บางสำนักงาน จนท.ให้รอได้ใบอนุญาตทำงานก่อนเอกสารที่เตรียมไปในการขอ SSN  https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htmพาสปอร์ต I-94 ใบเกิด พร้อมเอกสารแปล ใบสมรส ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้ว ใบตอนรับเคสปรับสถานะ และอื่นๆที่มีถือไปหมดทุกอย่างแล้วแต่จนทจะเรียกขอตรวจสอบข้อมูลจากหน้า web สำนักงานนั้นก่อนไปติดต่อว่าต้องทำการนัดหมายก่อนหรือไม่3. ดำเนินการจดทะเบียนสมรสhttp://www.wikihow.com/Get-a-Marriage-License-(USA)วีซ่าคู่หมั้นต้องจดทะเบียนภายใน 90หลังเดินทางเข้าอเมริกายังไม่มีSSN ก็สามารถ จดทะเบียนสมรสได้ปรับสถานะได้4. ระหว่างรอ จดทะเบียนสมรส จัดเตรียมเอกสารปรับสถานะ http://www.mygreencardus.com/adjust-of-status-k1-k2-i-485-packet/5. ได้ใบสมรสมา รวบรวมเอกสารปรับสถานะ ส่งเอกสารปรับสถานะ ใช้ใบรายงานวัคซีนที่ได้จากวันตรวจสุขภาพที่ไทยได้ถ้าตรวจไม่เกิน1ปี และผลตรวจร่างกายไม่มีผิดปกติ  ( ปัจจุบันมีเพิ่มการคัดกรอง Gonorrhea ) https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-485instr.pdf6. ส่งเอกสารปรับสถานะไปแล้ว ...
ตัวอย่าง ขั้นตอน Timeline ขอวีซ่าถาวรให้ พ่อแม่
Timeline ขอวีซ่าถาวรให้พ่อ/แม่   IR5 visa   ค่าธรรมเนียมพ่อ/แม่อยู่ไทย  ลูกอเมริกันซิติเซ่น ยื่นขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่สัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทยขั้นตอน USCIS     http://www.mygreencardus.com/greencard-parent/ 07/06/2015     ส่งเอกสาร ชุด I-130 และค่าธรรมเนียมไป USCIS   https://www.uscis.gov/i-130 07/11/2015     ได้รับเอกสารตอบรับ Receipt Notice ทางจดหมาย 12/17/2015      ได้รับเอกสารเคสอนุมัติทางจดหมาย     http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ 12/24/2016     ขอหนังสือรับรองความประพฤติ   http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ ขั้นตอน NVC  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/01/26/2016      รับใบรับรองความประพฤติ ทางจดหมาย 01/27/2016      ได้รับการติดต่อจากNVC ทางEmail แจ้ง case number + หมายเลข IIN และใบแจ้งให้จ่าย AOS Fee $120   http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/ 01/28/2016        แจ้งข้อมูล Choice of Agent  DS261 online 01/30/2016        จ่าย AOS Fee $120 online 02/03/2016       สถานะจ่าย AOS Fee $120  เปลี่ยนเป็น PAID สั่งพิมพ์...
ขั้นตอนที่1. USCIS 1.ส่งเอกสารในชุด I-130 พร้อมค่าธรรมเนียม ไป USCIS 2.ได้ใบตอบรับเคส 3.รอเคสอนุมัติขั้นตอนที่2. NVC   4. NVC แจ้ง NVC Case number 5. แจ้งข้อมูล Choice of agent  หลังจากมีการติดต่อจาก NVC 6. จ่ายเงินค่าธรรมเนียม NVC หลังจากมีการติดต่อจาก NVC7.ส่งเอกสารไป NVC 8. ทำรายการกรอกข้อมูล DS-260 9 .รอจนท.ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน NVC 10. เอกสารเรียบร้อย Case complete ที่ NVC 11. รอไปเรื่อยๆ จนกว่าคิว Bulletin มาถึง (กรณีเคสในกลุ่มที่รอคิวโควต้า ) 12.เคสจะถูกเอาไปจัดลงตารางวันนัดสัมภาษณ์เมื่อคิวBulletin มาถึงเคสกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า  หลังจากรียบร้อยที่ขั้นตอน NVC รอวันนัดสัมภาษณ์เลย เคสในกลุ่มที่ต้องรอคิวโควต้า จะได้รับการติดต่อดำเนินการในขั้นตอนNVC เมื่อคิวBulletin ใกล้มาถึงเคสตัวเอง ขั้นตอนที่3. US Embassy BKK 13. ได้รับแจ้งวันสัมภาษณ์ 14. เข้าไปลงทะเบียนที่อยู่ในระบบ on line สำหรับการส่งเอกสารวีซ่า 15. ตรวจร่างกายจาก โรงพยาบาลที่มีกำหนดไว้ในข้อมูลจากสถานทูต...
 ขั้นตอนแรก ค่าธรรเนียม I-129F 340 $ส่งPacket3 ค่าธรรมเนียม 265 $ ( 265 x 37 = 9,805 baht )  อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงใบตำรวจ 200 baht ( ประมาณ 6 $ )ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ ประมาณ 6,000 baht อาจน้อยกว่านี้ถ้าสถานที่ไปฉีดวัคซีนไว้ราคาประหยัด  รวมประมาณ 150-170 $ตั๋วเครื่องบินมาถึงอเมริกา ปรับสถานะ 1,070 $ถ้าต้องตรวจสุขภาพใหม่ 300 – 500 $รวมเตรียมค่าใช้จ่าย โดยประมาณ 2,000 $ รวมค่าปรับสถานะ (ไม่ตรวจร่างกายใหม่ที่อเมริกา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)เอกสาร ขั้นตอนแรกวีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/k1-first-step-document/ข้อมูลจาก USCIS  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเอกสาร  https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiancee-visa/fiancee-visasคำแนะนำแบบฟอร์มวีซ่าคู่หมั้น    https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-129finstr.pdf
ขั้นตอนเดียวกับการขอวีซ่าถาวรคู่สมรส หรือ ขอวีซ่าถาวรให้ลูก ดูตัวอย่างตามกันได้อเมริกันซิติเซ่นเท่านั้นที่ขอวีซ่าถาวร ใบเขียวให้พ่อแม่ได้ ผู้ถือใบเขียวยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรหรือใบเขียวให้พ่อแม่ไม่ได้ ต้องรอเป็นอเมริกันซิติเซ่นถึงจะยื่นเรื่องได้ขั้นตอน1.ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปUSCS ด้วยแบบฟอร์ม I-130พร้อมเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียม 420$2.USCIS ส่งเคสต่อไปNVC3. NVC ออกเคสนัมเบอร์ BNK******** และติดต่อผู้ยื่นวีซ่าให้คือเราซึ่งเป็นลูกที่อยู่อเมริกา ให้ดำเนินการขั้นตอน NVC4. ดำเนินการขั้นตอน NVC ................5. เคสเรียบร้อยที่NVC ไดัรับวันนัดสัมภาษณ์6. พ่อ/แม่ตรวจร่างกาย ไปสัมภาษณ์ ตามนัด7.ได้วีซ่าจ่ายค่าธรรมเนียมสุดท้ายก่อนเดินทาง8. มาถึงอเมริกา ใบเขียวจะถูกผลิตส่งมาที่อยู่ในอเมริการวมระยะเวลาประมาณ 1ปีดูตัวอย่างจากขั้นตอนวีซ่าถาวรจากการแต่งงานได้ทุกขั้นตอนเอกสารขั้นตอนแรก  http://www.mygreencardus.com/greencard-parent/ก่อนส่งเอกสารกรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก USCIS โดยตรง  https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/parents/bringing-parents-live-united-states-permanent-residents ถ้าเราผู้ยื่นเรื่องอยู่ไทย 6 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรให้พ่อ/แม่ ผ่านสถานทูตอเมริกาในไทยได้เลย หาข้อมูลได้จาก ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวรแบบ DCF ถ้าเอกสารครบ ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ได้วีซ่าhttp://www.mygreencardus.com/direct-consulate-filing/ ขั้นตอน NVC ทำอะไรบ้าง http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/ข้อมูลจาก  US Department of State : Bureau of Consular Affairs https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process.htmlเอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าถาวร จากการแต่งงาน http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/Bringing...

WEATHER

New York
few clouds
75.1 ° F
80 °
69 °
68 %
3.4mph
20 %
Sat
71 °
Sun
66 °
Mon
53 °
Tue
51 °
Wed
47 °