การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอน NVC มี 2 ค่าธรรมเนียม แยกจ่ายทีละค่าธรรมเนียม AOS Fee  $ 120 IV Fee  $ 325 ใครทำรายการจ่ายก็ได้ เพราะเป็นการทำรายการ online มีคอม มี internet หมายเลขบัญชีที่จะให้หักเงิน (บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา) สามารถทำรายการได้จากทุกที่ในโลก  โดยทั่วไปผู้ยื่นขอวีซ่าทางอเมริกา (sponsor) จะเป็นคนเข้าไปทำรายการจ่ายเงิน   ใครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้บ้าง  วีซ่าถาวรทุกประเภทที่ทำเรื่องผ่าน NVC  ผู้ต้องการวีซ่ารอสัมภาษณ์ที่ไทย   จะจ่ายค่าธรรมเนียม NVC ได้เมื่อไหร่ หลังจาก NVC รับเคสจาก NVCNVC ออกหมายเลข case number BNKตามด้วยหมายเลขปีที่รับเรื่องเลขประจำเคส  NVC จะติดต่อมายัง ผู้ยื่นขอเรื่องวีซ่าทางอเมริกา  ( sponsor ) และ ส่งเอกสารชุดเดียวกันมาให้ผู้ต้องการวีซ่าที่ไทย ทางอเมริกาจะได้รับก่อนเพราะอยู่ใกล้ ในนั้นจะมีเอกสารบอกหมายเลข case number และใบแจ้งให้จ่ายเงิน AOS Fee Bill คือ การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 120$ (  ข้อมูล ณ ปัจจุบัน April 14 ,...
  วีซ่าถาวรครอบครัว หรือ Green Card จะแบ่งเป็น  4 ประเภทหลัก คือ an immediate relative of a U.S. citizen  ประเภทนี้คือ คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับตัวผู้มีสัญญชาติอเมริกัน ยื่นขอได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวโค้วต้าวีซ่าในแต่ละปี กลุ่มนี้ประกอบด้วย - Spouse วีซ่าคู่สมรส - Unmarried child under the age of 21  ลูกของซิติเซ่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแต่งงาน อายุต่ำกว่า 21 ปี  สิ่งที่ควรจำไว้คือ อายุลูกจะถูกหยุดไว้ในวันที่ทาง Uscis รับเรื่องเข้าระบบและออกใบตอบรับ Notice of action form i-797 จะระบุวัน Priority Date มาให้ ถึงแม้ผ่านไป 1-2 เดือน อายุลูก 22 ปีแล้ว ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ ไม่มีผลอะไรต่ออายุที่เกิน 21 ปี  ตามกฎ Child Status Protection Act...
Green Card Through Family Process 2015    ( CR1 / IR1 / CR2 / IR2 / F ) There  are the three important steps to the Immigrant Visa Process: Step 1 : USCIS Step 2 : NVC Step 3 : US Embassy /Consulate Immigrant Visa Process for Green Card 1. USCIS  Process  Sending a petition I-130 + Fee + supporting documents to USCIS Receiving Notice of Receipt (...
การขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อเตรียมส่งในขั้นตอน NVC สำหรับผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกประเภท และ เตรียมส่งไปสถานทูตพร้อมเอกสารPacket3 สำหรับวีซ่าคู่หมั้น ผู้ที่ขอวีซ่าถาวร อายุ 16 ปี ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองความประพฤติของประเทศไทย ส่งไปในขั้นตอน NVC ข้อมูล จากคำแนะนำจาก NVC Police Certificates: http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/submit/documents-to-submit-to-nvc.html Each visa applicant aged 16 years or older must submit police certificates. และหากเคยอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามระยะเวลานานมากกว่า 1ปี จะต้องส่งใบรับรองความประพฤติจากตำรวจประเทศนั้นแนบไปด้วย An applicant must obtain a police certificate from the local police authority:. IF you lived in a different country for more than 12 months. : you were 16 years...
NVC Process 2015 ขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำ หลัก ๆ คือ กรอกข้อมูล online (กรอกในคอม online ไม่ต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกมาส่งทางจดหมาย) จ่ายค่าธรรมเนียม online ใครเข้าไปทำรายการจ่ายก็ได้ ขอให้มีคอม มีอินเตอร์เนท แต่ส่วนใหญ่ คนยื่นเอกสารทางอเมริกา เข้าไปทำรายการจ่ายเงิน เพราะต้องจ่ายผ่าน account บัญชีสถาบันการเงินอเมริกา รวมรวมเอกสารส่ง NVC ( ส่งไปทางไปรษณีย์ ) เมื่อถึงเวลาที่สามารถส่งได้   หลังจาก เคสอนุมัติที่ USCIS และได้ NOA2  USCIS จะส่งข้อมูลเคสเราไป NVC เรารอการติดต่อจาก NVC เพื่อดำเนินการในขั้นตอน NVC สิ่งที่ต้องทำระหว่างรอการติดต่อจาก NVC คือรวบรวมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ  เพื่อที่จะได้นำใบรับรองความประพฤติมาใช้ในขั้นตอนการส่งเอกสารไป NVC คำแนะนำการขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ หาก รอการติดต่อ จาก NVC นานเกิน 30 วัน หลังได้รับจดหมายเคส approve จาก USCIS ติดต่อ NVC โดยใช้แบบฟอร์ม online http://www.mygreencardus.com/ask-nvc-online/   รายละเอียด สิ่งที่ต้องทำในขั้นตอน NVC 1....
ขั้นตอน:เอกสารขอวีซ่าถาวรให้ลูก โดย พ่อ/แม่ มี green card ขั้นตอนเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ เริ่มจาก ส่งเอกสารแบบฟอร์ม I-130 ไป USCIS USCIS รับเคสจะระบุ วันที่รับเคส (priority date) หลังจากเคสอนุมัติที่ขั้นตอน USCIS USCIS จะส่งเคสมาNVC รอเข้าขั้นตอน NVC ต่อไป ลูกรอสัมภาษณ์ที่ไทย มาถึงอเมริกาแล้วได้green cardเหมือนวีซ่าถาวรกลุ่มอื่นๆ ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมเหมือนกันทุกอย่าง แต่ การขอวีซ่าถาวร สำหรับกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่ม “family preference category”  คือ ต้องรอคิวโควต้า คิวนี้เรียกคิว Bulletin โดยขั้นตอนแรก USCIS ตรวจสอบเอกสารตามการทำงานของจนท.ไปตามขั้นตอน  และส่งเคสมาNVC เมื่อเอกสารครบเรียบร้อยในขั้นตอน NVC จะต้องต่อแถวรอคิววีซ่า Bulletin จนกว่าคิวมาถึงคิวตนเอง คือ มาถึง priority date เคสเรา เคสถึงจะถูกเอาไปจัดลงตารางนัดสัมภาษณ์ แตกต่างจากกลุ่มที่ต้องไม่ต้องรอคิววีซ่า หรือ an Immediate Relative of a U.S. Citizen ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิววีซ่า หลังจากเสร็จขั้นตอน NVC ทาง NVC จะส่งเคสไปไทย สถานทูตจัดการออกตารางนัดสัมภาษณ์เมื่อได้รับเคสจากNVC (ไม่ต้องไปต่อแถวรอคิว Bulletin) คำแนะนำจาก USCIS...
เอกสารทุกใบ (ที่ไม่มีบาร์โค้ด) ใช้ดินสอเขียน A number ที่มุมขวาบน ถ้าจะเจาะรูหนีบเข้าด้วยกัน ในคำแนะนำของ USCIS ให้เจาะด้านบน ใช้ ตัวหนีบ หนีบเอกสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน   (ยกเว้นแบบฟอร์การสมัครกับเช็คค่าธรรมเนียม หนีบไว้ต่างหากด้านบนสุด) ใช้ตัวหนีบแบบแกะออกง่าย( fastener ) ไม่ใส่แฟ้ม ในคำแนะนำของ USCIS ถ้าจะติดหมายเลข ให้ติดหมายเลขไว้ที่ด้านล่างของกระดาษเพื่อสะดวกต่อการเก็บเอกสารของจนท. ที่หน้าซอง ซองpacket ด้านล่างมุมใดมุมหนึ่ง ระบุ ประเภท ชนิดเอกสารที่เราส่ง เช่น I-130 , I-751 , N-400 ให้เห็นชัด เอกสารแปล  เราแปลเองได้ ผู้แปลรับรองการแปลด้านล่าง  มีข้อมูลชื่อ ที่อยู่ผู้รับรองการแปล  ไม่จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ ตัวอย่างการรับรองจาก USCIS Certification by Translator I , certify that I am fluent (conversant) in the English and ________ languages, and that the above/attached document...
ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร Q : เอกสารที่ส่งไป NVC ต้องแปลหรือไม่ A : เอกสารที่ส่งไป NVC ถ้าเป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล จะแปลในกรณีที่เป็นภาษาประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษหรือไทย  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Q : ถ้าเอกสารยังไม่พร้อม ยังไม่ส่งได้หรือไม่ นานแค่ไหน A : ในขั้นตอน NVC ทุกขั้นตอน NVC จะเก็บเคสไว้ในระบบ 1 ...
ขอวีซ่าถาวรให้แม่ เมื่อมาถึงขั้นตอน NVC จะต้องเอกสารชุดผู้สมัครวีซ่าทางไทยไป NVC จัดส่ง NVC ตามนี้ เอกสารภาษาไทย ไม่ต้องแปล ใช้ดินสอเขียนมุมกระดาษว่าคือเอกสารอะไร คำแนะนำเรื่องเอกสารจาก NVC http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/submit/documents-to-submit-to-nvc.html คำแนะนำเอกสารในขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-document/
NVC Document ขั้นตอน NVC ต้องส่งเอกสาร 2 ชุด ไปNVC 1. เอกสารชุด ผู้ยื่นขอเรื่องทางอเมริกา ( petitioner / sponsor ) 2. เอกสารชุดผู้สมัครวีซ่าทางไทย ( petition applicant / beneficiary ) เอกสารชุด sponsor ได้แก่ เอกสาร รับรองรายได้ คำแนะนำจาก NVC  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/support/i-864-frequently-asked-questions.html แบบฟอร์ม Affidavit of Support I-864  http://www.uscis.gov/i-864 I-864EZ http://www.uscis.gov/i-864ez I-864A http://www.uscis.gov/i-864a I-864P http://www.uscis.gov/i-864p   ตรวจสอบเกณฑ์รายได้ เอกสารผู้สมัครวีซ่าทางไทย ได้แก่ เอกสาร ใบเกิด ใบสมรส ใบรับรองความประพฤติ รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา 2 x 2 นิ้ว  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/ คำแนะนำจาก NVC เอกสารที่ต้องส่ง NVC   http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html ส่งเอกสารทั้ง ชุด 2 นี้ไป NVC ทางไปรษณีย์ ควรลงทะเบียนเอกสารเพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าไปถึงปลายทางหรือไม่ จะส่งเอกสารได้หลังจาก จ่ายเงิน ในขั้นตอน NVC...

WEATHER

New York
clear sky
77.7 ° F
83.3 °
70 °
67 %
4.2mph
0 %
Fri
76 °
Sat
79 °
Sun
78 °
Mon
89 °
Tue
93 °
Wed
86 °