รูปถ่าย 2 x 2" ขั้นตอนวีซ่าอเมริกา รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว ภาพสีเหมือนจริง แต่พื้นหลังสีขาว บอกช่างที่ร้านว่า ถ่ายรูปวีซ่าอเมริกา 2 x 2 นิ้ว พื้นขาว ช่างที่หลาย ๆร้าน จะเข้าใจ   ถ้าไม่บอกว่ารูปถ่าย 2 นิ้วแบบทำวีซ่าอเมริกา บางร้านอาจถ่ายให้เป็น 2 นิ้วแบบรูปถ่ายไทย (กว้าง x ยาว ไม่เท่ากับ รูปถ่าย 2 นิ้ว สำหรับทำพาสปอร์ตอเมริกา ) รูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2. ต้องมีพื้นหลังสีขาว 3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม 4. จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัลรายละเอียดมีในนี้ ข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาในไทย  http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/photo_req_feb09.pdf ข้อมูลเดิม ถ้าปกติใส่แว่นตลอด อาจใส่แว่นถ่ายรูปได้ แต่ต้องเป็นแบบกระจกใสไม่สะท้อนแสง ไม่ใช่สีชา แก้ไขข้อมูล : เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2016 ห้ามใส่แว่นถ่ายรูป รายละเอียดเรื่องภาพถ่าย คำแนะนำจาก NVC  http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos.html ใช้ดินสอ หรือ ปากกาลงน้ำหนักเบาๆ...
เอกสารชุดของ Sponsor หรือเอกสารชุด I-864 นี้ เรียก Affidavit of Support หรือ I-864 AOS Package Purpose of Form : To show that the applying immigrant has enough financial support to live without concern of becoming reliant on U.S. government welfare ก่อนจะเลือกใช้แบบฟอร์มไหน ศึกษาในนี้Preparing Affidavit of Support Forms http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864instr.pdf เอกสารที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างI-864 http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864.pdfถ้าเป็นไปได้ แบบฟอร์มนี้ควรพิมพ์จากคอม และ ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ใช้หมึกดำกรอกด้วยลายมือตัวเองThe petitioner must ALWAYS Submit an I-864....even if there's...
ขั้นตอน: เอกสารขอวีซ่าถาวร (กรีนการ์ด) ให้ลูก : พ่อแม่ถือกรีนการ์ด ขั้นตอนที่ 1. USCIS 1.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม$420 และส่งเอกสารในชุด I-130 ไป USCIS 2.ได้ใบตอบรับ (NOA1) 3.รอเคสอนุมัติ หรือได้ NOA2 4.USCIS ส่งเคสไป NVC ขั้นตอนที่ 2. NVC 5. NVC แจ้ง NVC Case number มาที่เรา ขึ้นต้นด้วย BNK 6. แจ้งข้อมูล Choice of agent DS-261 online หลังจากมีการติดต่อจาก NVC 7. จ่ายเงินค่าธรรมเนียม AOS $120 หลังจากมีการติดต่อจาก NVC และส่งเอกสารส่วนของsponsor ไป NVC หลังจากได้บาร์โค้ดจากการจ่าย $120 ( เอกสารชุด I-864 ) 8. จ่ายเงินค่าธรรมเนียม IV $ 325 หลังจากมีการติดต่อจาก NVC ส่งเอกสารส่วนของลูกไป NVC หลังจากได้บาร์โค้ดจากการจ่าย $...
ใครอยากทำ K3 ยื่นเอกสารขอทำเรื่องได้ แต่ในทางปฏิบัติตั้งแต่ปี 2011 ไม่ค่อยมีใครได้ทำ ( ไม่ได้ทำในที่นี้คือ ไม่ได้ทำจนจบกระบวนการวีซ่า K3 ได้ทำแค่ยื่นเรื่อง K3 ในขั้นตอนแรก)  บางคนไม่รู้ตัวเลยว่าวีซ่าที่ตัวเองทำไม่ใช่ K3 แล้ว เพราะไม่เคยรู้ว่า ขั้นตอนวีซ่าแบบไหนถึงจะเป็น K3 แบบไหนไม่ใช่ K3 หลังจากยื่นเอกสาร K3 ไป เราจะได้ทำK3 ต่อหรือไม่ ต้องรอผ่านการส่งเอกสาร ยื่นขอทำ K3 ไป USCIS ประมาณ 6-8 เดือนถึงทราบผล ว่าจะได้ทำK3 หรือไม่ ใครที่คิดสนใจ อยากทำยังสามารถยื่นเอกสารขอทำK3ได้ แต่โอกาสได้ทำน้อย เหตุผล เพราะ ช่วงหลังนี้ เคสCR1 &K3 อนุมัติพร้อมกัน  NVC ทำตามระเบียบใหม่ http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/types/family/spouse-citizen.htm จะได้ทำหรือไม่ต้องลุ้นจาก K3และ CR1 อนุมัติที่ USCIS พร้อมกันหรือไม่ และเคสถูกส่งไป NVC พร้อมกันหรือไม่ ถ้าUSCIS อนุมัติK3ก่อนCR1 และส่งเคส K3...
สรุป เอกสารในการขอวีซ่าถาวร กรีนการ์ด อเมริกา 1. ขั้นตอนแรกที่ส่งเอกสารไป USCIS เอกสารไทย (และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ )ต้องแปลเอกสาร ที่ยื่น USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ขอให้ในเอกสารมีผู้แปลรับรองการแปล เราแปลเองรับรองเองก็ได้ บางคนรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ  ทำได้ตามสะดวกค่ะ  ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า แต่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น 2. ขั้นตอนที่ไม่ต้องแปลคือ ขั้นตอน NVC  หรือ สถานทูต เอกสารที่เราเรียก Packet3 และเอกสารต่างๆวันสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล  เพราะทางสถานทูตมี จนท. คนไทยช่วยตรวจเอกสาร (แต่เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้เอกสารแปล ในขั้นตอนนี้ด้วย )   3. เอกสารในการยื่นขั้นตอนต่างๆที่อเมริกา เช่น การปรับสถานะ ขอกรีนการ์ด รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดในอเมริกา ถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลหมด สรุป : ตอนสัมภาษณ์ที่ไทยเอกสารที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องเตรียมเอกสารแปล แต่เอกสารแปลต้องใช้ในขั้นตอนแรก เตรียมเอกสารที่แปลนั้นมาใช้ต่อที่อเมริกาด้วย   ถ้าสัมภาษณ์ที่อเมริกา เอกสารภาษาไทยต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย (ใช้เอกสารแปลชุดขั้นตอนแรกได้เลย) เอกสารตัวจริง ,  เอกสารสำเนา  : เอกสารที่ส่งไปในขั้นตอนวีซ่าที่ส่งมา USCIS /NVC  ที่อเมริกาใช้สำเนา (เอกสารส่งUSCIS สำเนาธรรมดาไม่ต้องรับรองสำเนา แต่เอกสารส่งNVCต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับคือสำเนาที่ออกจากหน่วยงานออกเอกสารนั้น) เตรียมเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์   หมายเหตุ:  ยกเลิกส่งเอกสารตัวจริงไป NVC ตามประกาศ Nov 2014  (แต่สำเนาที่ส่งไปต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับ) http://travel.state.gov/content/dam/visas/policy_updates/National%20_Visa_Center_No_Longer_Collecting_Original_Civil_Documents_November_2014.pdf
Q : Sponsor เปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลปัญหาต่อการยื่นขอ green card หรือไม่ ต้องยื่่นใบรับรองการทำงานใหม่หรือไม่ A  : จนท.ตรวจสอบจาก เอกสาร Tax return ,W2 3 ปีล่าสุด ที่ส่งไป ว่ารายได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้า เอกสาร2 อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ เอกสารสนับสนุนอื่นไม่จำเป็น แต่ส่งไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นมีประโยชน์ เช่น รายได้เพิ่มขึ้น ใบรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือนจะมีประโยชน์เมื่อ รายได้ใน Tax return ปีล่าสุดผ่านเกณฑ์แบบเฉียดเกณฑ์มาก เราอยากให้ จนท.เห็นว่า ปัจจุบันรายได้เราเพิ่มแล้ว แบบนี้ควรส่งเอกสารใบรับรองการทำงาน เงินเดือนล่าสุดไปด้วย เพื่อช่วยแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก Tax return ปีที่แล้ว   ปีหน้ายอดรายได้รวมเพิ่มแน่นอน ใบรับรองการณ์ทำงานไม่จำเป็นถ้ารายได้ในTax return ผ่านเกณฑ์
Immigrant Visa Application Processing Fees : Effective September 12, 2014 ค่าธรรมเนียม ขั้นตอน NVC ต้องทำรายการจ่าย 2  รายการ Affidavit of Support (at the National Visa Center) --> $120 Immediate Relative and Family Preference Applications  New fee --> $325http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/fees-visa-services.html#permanent สรุปขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ อ่านการจ่ายค่าธรรมเนียม NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/
ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนแรก ที่ USCIS https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.doใส่หมายเลขเคส USCIS แต่ถ้า สมัครรับข้อมูลทาง Electronic อยู่แล้ว ถ้าไม่มีข้อความเข้ามาแจ้งบอกเรา แสดงว่า สถานะ เคสยังไม่ขยับ ตรวจสอบก็จะได้สถานะเหมือนเดิมค่ะถ้าสมัครรับข้อมูลทาง Electronic แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเคสในระบบนี้เลย ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceac/https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=o/iS8zDpeAKjMWCuebHqOw==แต่ ไม่มีประโยชน์ที่จะตรวจสอบตามลิงค์ที่ให้มานี้ในขั้นตอน NVC เพราะ ถ้าเคสอยู่ในขั้นตอน NVC ตรวจสอบไปก็จะได้ รับคำอธิบายว่า ให้ทำตามคำแนะนำของNVC หากมีปัญหาให้ติดต่อ NVCโดยตรง โดยทั่วไป NVC จะติดต่อมาตามขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ไม่จำเป็นต้องติดต่อสอบถามไปที่ NVC แต่ ถ้าหาก เกินระยะเวลาที่ควรได้รับการติดต่อจากNVC แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อก็ติดต่อสอบถามNVC โดยตรง การติดต่อมีสองทาง คือ โทรศัพท์ หรือ Email การเขียน Email ต้อง ระบุข้อมูลใน Email ตามคำแนะนำNVCดูคำแนะนำในนี้  http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/nvc/nvc-contact-information.html เบอร์เดียวโทรเข้าจากทั่วโลก อาจต้องใช้ความพยายามโทรนานหน่อย กว่าจะติด หลีกเลี่ยงการโทรในช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการเยอะ ก็จะโทรติดเร็วขึ้น...
ขั้นตอนวีซ่าถาวร Immigrant Visa step Submit a Petition (I-130) Your Petition is Approved (NOA2) Begin National Visa Center Processing Pay Processing Fees Establish Financial Support Submit Documents to NVC Submit Visa Application and Supporting Documents Prepare for the Interview Interview http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/documents/fees.html/
ระยะเวลาขั้นตอนการทำงานของ USCIS และ NVC   USCIS ( US Citizenship and Immigration Services ) เป็นหน่วยงานที่ทำงานในขั้นตอนแรกของการขอวีซ่าถาวรขอกรีนการ์ดของอเมริกา เคสจากทุกประเทศส่งไปที่นี่ เมื่อเคสส่งไปถึง จนท.เปิดรับเอกสาร จะออกหมายรับเคส แจ้งติดต่อมาทาง US Citizen เรียกว่าการได้ NOA1 ( Notice of action) ในเอกสารไม่มีคำว่า NOA1 เป็นการเรียกแทนใบ Notice ใบที่ 1 หลังจากนั้นเอกสารจะอยู่ในกองที่รอตรวจตามคิวจากเคสทั่วโลก อาจรอ 4 เดือน จนท.ถึงจับเอกสารมาตรวจ หรืออาจนานกว่านั้น 6-9 เดือน ตามจำนวนเคสและการทำงานของจนท.เนื่องจากการรอคอยที่นาน เคสเยอะ ทาง USCIS หลัก อาจส่งเคสเราไปต่อที่ USCIS office ย่อยเพื่อกระจายงาน ถ้าจนท.ตรวจเอกสารแล้ว จะติดต่อเรามา เราอาจได้รับการติดต่อให้ส่งเอกสารเพิ่ม หรือได้รับ Approval notice เลยก็ได้ Approval Notice คือได้ NOA2 แล้วหลังจากนั้น USCIS...

WEATHER

New York
clear sky
62.7 ° F
65.2 °
56.5 °
81 %
1.3mph
0 %
Mon
83 °
Tue
92 °
Wed
87 °
Thu
79 °
Fri
75 °