วีซ่าถาวรทุกประเภท หลังจากได้วีซ่า จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 165$ (Immigrant Fee)

ปัจจุบัน $220  

 

 

ivfee_165ค่าธรรมเนียมสุดท้ายของขั้นตอนการขอใบเขียว  Immigration Fee   $  220  เป็นค่าธรรมเนียมในการผลิตใบเขียว

  • ค่าธรรมเนียมนี้ จะจ่ายหลังจากได้ซองวีซ่าที่ส่งมาให้ที่บ้าน จะมีเอกสารอธิบายวิธีการจ่ายเงินและ รหัสที่ต้องใช้ในการ log in ไปทำรายการ online    ใบคำแนะนำนี้จะอยู่ในpacketที่เราได้ แนบมาหน้าซองวีซ่า
  • หลังได้เอกสารนี้ scan ส่งไปให้sponsorทางอเมริกาจัดการให้เพราะต้องจ่ายโดยหักผ่านบัญชีจากสถาบันการเงินอเมริกา

  • เป็นการจ่ายเงิน online ทำตอนไหนก็ได้หลังได้ซองวีซ่า  ถ้ายังไม่เดินทางเร็วยังไม่ต้องรีบจ่ายไว้ก็ได้ถ้ายังไม่สะดวกจ่าย    จ่ายหลังเข้ามาอเมริกาได้
  • จะได้ใบเขียวส่งมาที่บ้านเลยภายในประมาณ 1 เดือน หลังเข้ามา 
  • ถ้าเข้ามาอเมริกาโดยที่ยังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมนี้ มาจ่ายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว  ได้ ไม่มีปัญหาที่ตม.อเมริกา 

http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/How%20Do%20I%20Guides/F4en.pdf

 

เข้าไปทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียม IV Fee $220  http://www.uscis.gov/uscis-elis

(ขั้นตอนเดิม )ขั้นตอนการเริ่มทำรายการ ต้องเริ่มต้นด้วยสมัคร account  http://www.uscis.gov/videos/making-your-uscis-immigrant-fee-payment-video

หมายเหตุ

ขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้มีการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าธรรมเนียม 

ขั้นตอนปรับปรุงใหม่ เข้าที่ https://public-prod-elis2.uscis.dhs.gov/efile/app/app/iv/

ทำการจ่ายเงินได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอคเค้าท์ 

แนะนำให้ สร้างแอคเค้าท์ด้วย เพื่อระบบจะได้บันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันด้วย 

คลิกเข้าไปที่ลิงค์ จะเจอหน้าจอหน้าตาแบบนี้

165.4

คลิกที่ Continue  มุมขวาด้านล่าง

165.1

จะเจอหน้าจอแบบนี้  ใส่ข้อมูล A number , DOS number

2 หมายเลขนี้ จนท. จะเขียนบอกในเอกสารคำแนะนำการจ่ายเงินหน้าซองวีซ่า

หรือสามารถดูในพาสปอร์ตหน้าวีซ่า จะมี 2 หมายเลขนี้ระบุในนั้น

A number จะเป็นหมายเลขประจำตัวเราไปตลอด หาก ต้องการค้นหา A number ของตัวเอง ให้กลับมาดูในพาสปอร์ต

และมีระบุใน green card ที่จะได้

165.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถ ทำรายการนจ่ายเมื่อมาถึงอเมริกาได้ 

 

ใครเข้าไปทำรายการก็ได้  ขอให้ทราบหมายเลข ประจำตัวเคสเราที่จะต้องเอาไปใส่ข้อมูลในระบบ

 

DOS ID คืออะไร http://www.uscis.gov/uscis-elis/immigrant-fee-payment-tips-finding-your-number-and-dos-case-id

จ่ายค่าธรรมเนียม

http://www.uscis.gov/uscis-elis/log-uscis-electronic-immigration-system

เลือก Click to pay immigrant fee   https://public-prod-elis2.uscis.dhs.gov/efile/app/app/iv/

 

ตัวอย่างใบเอกสารคำแนะนำการจ่ายเงินที่จะได้จากสถานทูต ( เป็นกระดาษ A4 หมึกดำ แนบมาหน้าซองเอกสารวีซ่าที่ได้ )

iv fee 165 mygreencardus

 

 

วีดีโอการทำรายการจ่ายเงิน (ข้อมูลเดิม )

Edit : February 13, 2019