qamy

Q : Sponsor เปลี่ยนงานใหม่ จะมีผลปัญหาต่อการยื่นขอ green card หรือไม่ ต้องยื่่นใบรับรองการทำงานใหม่หรือไม่

A  : จนท.ตรวจสอบจาก เอกสาร Tax return ,W2 3 ปีล่าสุด ที่ส่งไป ว่ารายได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่

ถ้า เอกสาร2 อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ เอกสารสนับสนุนอื่นไม่จำเป็น

แต่ส่งไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้นมีประโยชน์ เช่น รายได้เพิ่มขึ้น

ใบรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือนจะมีประโยชน์เมื่อ รายได้ใน Tax return ปีล่าสุดผ่านเกณฑ์แบบเฉียดเกณฑ์มาก

เราอยากให้ จนท.เห็นว่า ปัจจุบันรายได้เราเพิ่มแล้ว แบบนี้ควรส่งเอกสารใบรับรองการทำงาน เงินเดือนล่าสุดไปด้วย

เพื่อช่วยแสดงว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก Tax return ปีที่แล้ว   ปีหน้ายอดรายได้รวมเพิ่มแน่นอน

ใบรับรองการณ์ทำงานไม่จำเป็นถ้ารายได้ในTax return ผ่านเกณฑ์

SHARE
Previous articleImmigrant Visa Application Processing Fees
Next articleUSCIS Fee Waiver – การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม USCIS
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.