Home » Green Card » วีซ่า คู่หมั้น - แต่งงาน » Archive by categoryวีซ่า คู่หมั้น

แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา I-485 edition 06/26/17

แบบฟอร์มปรับสถานะขอใบเขียวในอเมริกา  I-485  edition 06/26/17
แบบฟอร์มใหม่ I-485  ล่าสุด edition 06/26/17 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุด https://www.uscis.gov/i-485 ช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนฟอร์มหลายแบบฟอร์มและมีคนเจอจนทส่งเอกสารกลับ ต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยที่ใช้แบบฟอร์มที่ยังไม่หมดอายุไป ( แต่ไม่ใช่ edition ล่าสุด ) ช่วงที่มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเก่ายังไม่หมดอายุ แต่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่  แม้ว่าแบบฟอร์มเดิมจะยังไม่หมดอายุ สิ่งที่ต้องดูนอกจากวันหมดอายุ คือ edition ของแบบฟอร์ม / วันออกแบบฟอร์มนั้นออกมาใช้ อยู่ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ต้องใช้ edition ล่าสุด ตอนนี้ เป็น edition  ใหม่แล้ว ใครกำลังจะกรอก แบบฟอร์มนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่มีในหน้าเวป uscis.gov ณ ตอนนี้ 📍 ในแบบฟอร์ม I-485 ใหม่ เอาคำถามใน G-325A ยกมาใส่ในนี้...
Continue reading

Evidence of Affidavit Support

: Your petitioner must present evidence that neither the principal applicant nor any dependent applicants (if applicable) will become a public charge in the United States. The petitioner’s income must meet 125% of the Poverty Guidelines. ( I-864p)  https://www.uscis.gov/i-864p Detailedinformation about the different forms required for the different...
Continue reading

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2
06/26/2017 USCIS  แบบฟอร์ม I-485 มาใหม่ ยกเลิก G-325A http://www.mygreencardus.com/i-485-form-new-062617-thai/ แบบฟอร์มที่ใช้ คือ 1. I-485 2. G-325A      ยกเลิก 06/26/2017 3. I-765 ( Optional ) 4. I-131 ( Optional ) 5. G-1145 ( Optional ) ขั้นตอนเตรียมเอกสาร 1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ USCIS ดังนี้ 1.1 แบบฟอร์มการปรับสถานะ : I-485  http://www.uscis.gov/i-485 1.2 แบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงิน : I-864 Affidavit...
Continue reading

เอกสารแปลที่ส่งไป USCIS จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศหรือไม่

เอกสารที่ส่ง USCIS จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศหรือไม่ อ่านจากบางที่ บอกว่าไม่จำเป็น อ่านจากบางที่ บอกว่าต้องรับรอง อ่านจาก USCIS  ตามนี้ค่ะ http://www.uscis.gov/forms/forms-and-fees/general-tips-assembling-applications-mailing คำแนะนำจากUSCIS  ระเบียบสำคัญคือ เอกสารแปล ต้องมีผู้มีแปลรับรองการแปล ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ   สรุป ในเอกสารที่ส่งไป USCIS จะทำแบบ ที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ ก็ได้ หรือ จะทำตามที่บอกว่าเอาไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศก็ได้ค่ะ ที่สำคัญคือมีผู้แปลรับรองการแปล ถ้าอยากให้ดูน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นก็เอาไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองสำเนาและเอกสารแปล ชุดละ 400   ถ้าจะใช้ในการส่งไป USCIS อย่างเดียว ไม่ได้เอาไปใช้กับเรื่องอื่น เอกสารแปลที่ส่ง USCIS รับรองเองได้ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  (เอกสารที่ส่ง USCIS ส่งเอกสารสำเนา) รับรองสั้นๆแบบนี้ก็ได้วีซ่าได้เช่นกัน (ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเอกสารตัวอื่น หรือสาเหตุอื่น ) เอกสารสำเนาที่ส่ง USCIS ต้องรับรองหรือไม่...
Continue reading

การกรอก DS-160 วีซ่าคู่หมั้น K1

การกรอก DS-160 วีซ่าคู่หมั้น K1
กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่  https://ceac.state.gov/genniv/ เลือกภาษาที่มุมขวาบน เลือกประเทศที่จะสัมภาษณ์  Thailand, Bangkok เลือก start an application ตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของด้วยตัวอักษรในภาษา ท้องถิ่น ต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้ว   ควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครซึ่งหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อภายหลัง    จดหรือจำคำตอบที่ตอบไปในการตอบคำถาม security question เพื่อใช้ในการกลับมากรอกใบสมัครต่อภายหลัง หรือเข้ามาดูหน้าใบยืนยันการกรอก      กรอกข้อมูล ชื่อ สกุล ตรงกับพาสปอร์ต   ข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต Passport Book Number เลือก Does Not Apply...
Continue reading

ตรวจสุขภาพ เตรียมสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา

ตรวจสุขภาพ เตรียมสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา
ในขั้นตอนการสมัครวีซ่ารเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นพลเมืองถาวร  ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่านต้องผ่านการตรวจสุขภาพ รายชื่อแพทย์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เป็นแพทย์ที่ทางสถานทูตอนุมัติให้ทำการตรวจสุชภาพให้แก่ผู้สมัครวีซ่าทุกท่าน ค่าธรรมเนียมด้านล่างยังไม่รวมค่าฉีดวัคซีน  ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แล้วแต่รพ.จะแจ้งเราในวันที่เราไปใช้บริการ  ข้อมูลตัวเลขในนี้ให้ข้อมูลไว้เพื่อเตรียมการเงินในกระเป๋าในการไปตรวจสุขภาพ หากฉีดวัคซีนด้วยเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 4,000 บาท กรุงเทพ   เชียงใหม่     ปัจจุบันมีการคัดกรอกโรคเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการตรวจ เพิ่มขึ้น  ข้อมูล August 10, 2017    เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  ท่านสามารถไปฉีดวัคซีน ที่สถานพยาบาลทั่วไปที่มีวัคซีนตามที่สถานทูตระบุ แล้วขอใบรับรองการฉีด นำไปแสดงวันตรวจสุขภาพร่างกาย ณ รพ.ที่สถานทูตแจ้ง สามารถไปฉีดวัคซีนก่อนไปตรวจสุขภาพได้ ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากการฉีดวัคซีนที่ฉีดจากโรงพยาบาลทั่วไปก่อนไปตรวจสุขภาพ รับรองในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้   ผลตรวจสุขภาพมีวันหมดอายุ โดยทั่วไปผลตรวจสุขภาพมีอายุ 6 เดือน ( นับไปจนถึงวันเดินทางเข้าอเมริกา ) ไม่ควรรีบไปตรวจสุขภาพไว้หากท่านยังไม่ทราบว่าเคสของท่านเรียบร้อยได้วันสัมภาษณ์แล้วแน่นอน ในวันที่ไปตรวจสุขภาพ จนท.รพ.จะถามว่าทำวีซ่าอะไร ระบุประเภทวีซ่าที่ทำ เช่น Immigration...
Continue reading

เตรียมเอกสารสัมภาษณ์ วีซ่าคู่หมั้น : K1

เตรียมเอกสารสัมภาษณ์  วีซ่าคู่หมั้น :  K1
เอกสารตัวจริงที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง  บัตรประชาชน ถ่ายสำเนาเอกสารตัวจริงที่เตรียมไป 1 ชุด เผื่อจนท.ขอ เอกสารที่ส่งไปแล้วใน packet3 ไม่จำเป็นต้องเตรียมไปอีก เอกสารภาษาไทยเช่น ใบเกิด  โบรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสิ้นสุดการสมรส เตรียมเอกสารแปลด้วย เอกสารที่จนท.อาจขอดูแต่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน   เตรียมไปด้วย เอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและอังกฤษต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย  ถ้ามีเอกสารแปลอยู่แล้วเตรียมไปด้วย ใบรับรองความประพฤติที่ออกในภาษาไทยเพราะเคยมีคดี  เอกสารเกี่ยวกับคดี  ใบคำสั่งศาลต้องแปล เอกสารใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเอกสารที่เป็นปัจจุบันกว่าเตรียมไปด้วย เช่น มีการทำเรื่องtax return เพิ่ม เตรียมชุดล่าสุดที่ยังไม่เคยส่งไปใน packet3 ไปด้วย เช่น ปัจจุบันใกล้วันสิ้นสุดการรายงาน Tax return 2015  วันสัมภาษณ์ ควรมี Tax return 2015 , W2 2915 ถือไปวันสัมภาษณ์ด้วยแม้ว่า ในแบบฟอร์มรายได้ที่ส่งไปใน...
Continue reading

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า K ในPacket3 และ ใบ confirm GSS

  คำถามที่หลายๆคนจะเจอเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น Q : จ่ายเงินไปแล้ว กลับมาlog in ใส่หมายเลขใบเสร็จไม่ได้? A: รอ log in ใหม่วันรุ่งขึ้นค่ะ   Q : GSS confirmationคืออะไร ? A : คือเอกสารการยืนยันการลงทะเบียนที่อยู่ที่จะให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้เราตามที่อยู่นั้น ในวีซ่าคู่หมั้น ขั้นตอนนี้พ่วงมากับขั้นตอนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้สถานทูต วิธีการ ดำเนินการขั้นตอน สั่งพิมพ์ใบ confirm GSS  ทำโดย Log in ไปในweb เดียวกับที่เข้าไปทำรายการเพื่อให้ได้ใบไปจ่ายค่าธรรมเนียม ทำรายการต่อ ——— การสั่งพิมพ์ใบยืนยันการลงทเะบียนที่อยู่ GSS หลังจากจ่ายเงินที่ธนาคาร วันรุ่งขึ้น log in ในweb ที่ก่อนนี้ทำรายการเพื่อให้ได้ใบเสร็จมาจ่ายเงินนี้ เข้าไปในหน้าจอ กดเมนูเหมือนทำรายการเพื่อให้ได้ใบจ่ายเงินไปเรื่อยๆ เราจะไปหน้าจอต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่...
Continue reading

ติดต่อ NVC ทาง Email โดยใช้แบบฟอร์ม online

การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์ สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์ โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC http://travel.state.gov/content/visas/english/contact/ask-nvc.html   ตัวอย่างเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับเคส กรณี ที่ case approveที่ USCIS  รอมา เกิน 30 วัน  ไม่ได้รับการติดต่อจาก NVC ตามเวลาที่แจ้งในเอกสาร Approval Notice ตัวอย่างประโยคที่พอสื่อสารเข้าใจได้   สำหรับคนที่นึกไม่ออกเลยจะถามว่าอย่างไรดี กรณี รอ case number นานเกิน 1 เดือน ตัวอย่าง อาจไม่ถูกแกรมมาเป๊ะ แต่ก็น่าจะพอสื่อสารได้ My case was  approved form USCIS on…..(วดป.ที่ระบุในเอกสาร...
Continue reading

เตรียมเอกสาร Packet 3 วีซ่าคู่หมั้น : Packet 3 K visa

ขอใบรับรองโสด ไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คำแนะนำขอใบรับรองความประพฤติ  http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ คู่หมั้นทางอเมริกา เตรียมเอกสาร support การเงิน เตรียมครบส่งมาให้เราเพื่อรวบรวมส่งไปใน Packet3 ถ่ายรูป 2 x 2 นิ้ว ตามระเบียบวีซ่าอเมริกา  ขอ file รูปมาจากร้านด้วย เราต้องมา download ตอนกรอกข้อมูล DS-160 online  คำแนะนำรูปถ่าย  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/
Continue reading